Pravo družb in poslovno pravo

3., spremenjena in dopolnjena izdaja, ponatis
Avtor/ji: dr. Branko Korže

Koda: 102223
Leto izdaje: 2020
Založba: Uradni list RS
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 296
ISBN: 978-961-204-636-1
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Učbenik Pravo družb in poslovno pravo je v prvi vrsti namenjen študentkam in študentom ekonomskih in poslovnih ved, vsekakor pa bo lahko v koristno pomoč tudi vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem gospodarskega prava. Poleg osnovnih pojmov s področja pravoznanstva ter okvirne opredelitve pravnega reda Republike Slovenije in pravnega reda Evropske unije učbenik vsebuje opis temeljnih institutov s področja statusa gospodarskih subjektov ter pojmovne zasnove poslovnih razmerij, oris najbolj bistvenih stvarnopravnih institutov in temeljnih pojmov s področja obveznostnih (obligacijskih) razmerij.

Seznanitev z osnovnimi pojmi pravoznanstva in pravnega reda omogoča razumevanje vsebine abstraktnih splošnih pravnih norm, okvirne vsebine institutov korporacijskega oziroma statusnega prava ter obligacijskih razmerij pa vzpostavljajo okvire za lažje razumevanje vsebin ekonomskih in poslovnih ved.

Študentke in študente, ki bodo želeli s pomočjo učbenika pridobljeno znanje nadgraditi, učbenik v citatih napotuje na uporabo virov, ki temeljiteje in obsežneje obravnavajo posamezne vsebinske sklope.

V učbeniku obravnavani pojmi in pravni instituti so predstavljeni v strnjeni obliki in po vsebini sledijo učnemu programu. Da bi bilo študentkam in študentom olajšano razumevanje v učbeniku obravnavanih pojmov in pravnih institutov, so na koncu posameznih poglavij oziroma podpoglavij predstavljeni praktični primeri, številni so povzeti iz obravnavanih pred sodišči.

Nova izdaja pričujočega dela je dopolnjena in spremenjena zlasti v tistih delih, kjer je bilo treba vsebino uskladiti s spremembami v pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije, uvedenimi po prvi in drugi izdaji.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost