Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice

Avtor/ji: dr. Neža Kogovšek Šalamon
Koda: 102432
Leto izdaje: 2019
Založba: Uradni list RS
Recenzent/i: prof. dr. Polonca Kovač in doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 172
ISBN: 978-961-204-662-0
Ocena:
Cena: 58,00 €

Knjiga je rezultat avtoričinega raziskovalnega dela na področju upravnega prava in človekovih pravic v obdobju od leta 2008 do leta 2018. Pravna vprašanja, s katerimi se je pri tem srečevala, zaradi pravnih praznin pogosto niso imela odgovorov. Ranljivi posamezniki, kot so otroci, neizobraženi in neuki, pripadniki LGBT-skupnosti, osebe z invalidnostmi, etnične in verske manjšine, izbrisani prebivalci, begunci in prosilci za azil (ter intersekcijske kombinacije teh identitet), pogosto ne najdejo ustreznega mesta v upravnopravnem urejanju.

Namen te knjige je to spremeniti in poudariti področja, kjer se je ta položaj že začel spreminjati. Hitre družbene in zakonodajne spremembe v Sloveniji in drugod so povzročile, da te skupine upravičeno zahtevajo in mestoma že uživajo pozornost.

Tematiko avtorica naslavlja skozi osem različnih tematik iz materije upravnega urejanja, in sicer prek vprašanja načela varstva pravic strank v upravnem postopku, položaja otrok v upravnem pravu, vprašanj državljanstva in apatridnosti, naslavljanja diskriminacije pred upravnim sodiščem, priznanja mednarodne zaščite za LGBT-osebe, kjer je obravnavana intersekcija med več osebnimi okoliščinami, instituta referenduma in njegovega vpliva na položaj manjšin in drugih ranljivih skupin, pravnega položaja LGBT-oseb in istospolnih partnerjih v upravnem pravu ter načela solidarnosti na področju upravljanja z migracijami v kontekstu širitve Evropske unije.

Vsa poglavja skupaj tvorijo povezano celoto, ki se dotika nekaterih najaktualnejših in tudi najprovokativnejših vprašanj s področja človekovih pravic ranljivih skupin v naši dobi.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano