Pravo intelektualne lastnine

Avtor/ji: dr. Martina Repas, dr. Maja Ovčak Kos, dr. Elizabeta Zirnstein
Koda: 102947
Leto izdaje: 2023
Založba: Uradni list RS
Urednik/i: dr. Martina Repas
Recenzent/i: doc. dr. Špelca Mežnar in prof. dr. Dragan Zlatović
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 820
Ocena:
Cena: 94,00 €

Monografija Pravo intelektualne lastnine je prvo delo v slovenskem prostoru, ki v celoti in sistemsko obravnava danes zelo kompleksno področje prava intelektualne lastnine. Gre za aktualno in dinamično področje, ki obravnava varstvo intelektualnih stvaritev in ima v sodobnem digitalnem svetu zelo pomembno vlogo.

Knjiga v 18 poglavjih zajema celotno področje prava intelektualne lastnine. Uvodu v pravo intelektualne lastnine sledi analiza pravic industrijske lastnine (patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke in geografske označbe). Sledi postopek pridobitve teh pravic industrijske lastnine, njihov prenos in sodno varstvo. Naslednja tri poglavja so namenjena predstavitvi dveh posebnih pravic, to sta varstvo rastlinskih sort in varstvo integriranih vezij, in analizi varstva poslovnih skrivnosti. Sledijo poglavja o avtorskem pravu in sorodnih pravicah, kolektivno upravljanje teh pravic, pravna ureditev pravic intelektualne lastnine v delovnem razmerju in uveljavljanje teh pravic proti kršiteljem. Zadnje poglavje poudarja temeljne poudarke ureditve prava intelektualne lastnine v prihodnosti.

Avtorice zasledujejo predvsem naslednje cilje. Prvič, na čim preprostejši in razumljiv način predstaviti bralcu ključne koncepte prava intelektualne lastnine, vključno s pravnimi predpisi na nacionalni in mednarodni ravni ter ravni EU. Pri tem predstavita tudi sodno in drugo prakso, s katerimi se oblikuje to pravno področje. Drugič, prek poglobljene analize pravnih pravil in sodne prakse bralcu omogočiti razumevanje in njihovo pravilno uporabo. Tretjič, seznaniti bralca z različnimi pravicami intelektualne lastnine, predmeti njihovega varstva ter z obsegom varstva. In četrtič, prispevati k prepoznavanju in razumevanju pravic intelektualne lastnine, predvsem k njihovemu večjemu spoštovanju v vsakodnevni praksi.

 Knjiga odgovarja na številna vprašanja in je tudi zasnovana po načelu vprašanj in odgovorov. Služi lahko študentom kot temeljno študijsko gradivo, hkrati pa strokovnjakom, ki se vsakodnevno ukvarjajo s tem pravnim področjem (odvetnikom, sodnikom, pravnikom v gospodarstvu, patentnim zastopnikom, zastopnikom za modele in znamke ter raziskovalcem), kakor tudi laični javnosti, ki se sooča z vprašanji varstva intelektualnih stvaritev.

Avtorice

dr. Martina Repas

je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Magistrirala je s področja konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine na Univerzi v Mariboru, doktorirala pa s področja konkurenčnega prava na Univerzi v Ljubljani. Je tudi raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research in razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.

Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. S prispevki sodeluje na konferencah in posvetih, objavila je številne monografije, članke in druga dela pri domačih in tujih založbah, ki obravnavajo tematike, ki so predmet njenega raziskovalnega dela.


Dr. Maja Ovčak Kos

je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici in Evropski pravni fakulteti ter odvetnica, specialistka za civilno in gospodarsko pravo. Magistrirala in doktorirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani s področja prava intelektualne lastnine. Bila je predsednica Poravnalnega sveta za izume v delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino RS ter je kandidatka za nadomestno sodnico Enotnega patentnega sodišča.

Je avtorica več monografskih del, znanstvenih in strokovnih prispevkov ter strokovnih pravnih študij in redna predavateljica na pravnih izobraževanjih s področij civilnega prava, prava intelektualne lastnine ter alternativnega reševanja sporov. Z navedenih pravnih področij se je izobraževala tudi v tujini. Svoje raziskovalno in pedagoško delo dopolnjuje s praktičnimi delovnimi izkušnjami, pridobljenimi pri delu v pravosodju, zlasti na Vrhovnem sodišču RS in v odvetništvu.
 
Dr. Elizabeta Zirnstein

je doktorica pravnih znanosti in izredna profesorica na Univerzi na Primorskem. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo sega na številna področja, od prava intelektualne lastnine do statusnega prava in delovnega prava. Posebno pozornost namenja vprašanjem, ki spadajo na presečišče različnih pravnih disciplin (npr. ustvarjalnost in inovativnost v delovnem razmerju). Njena objavljena in dokumentirana znanstveno-raziskovalna dela izkazujejo samostojno, neprekinjeno, poglobljeno in visoko kakovostno znanstveno delo, ki je razvidno tudi iz številnih člankov v domačih in tujih revijah. Je tudi soavtorica štirih monografij, ki so izšle pri najuglednejših mednarodnih založbah (npr. Wolters Kluwer, Routledge). Kot raziskovalka je vodila en mednarodni raziskovalni projekt, sodeluje pa tudi v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Odlikuje jo širina raziskovanja in pravne ekspertize, saj pri svojem raziskovalnem delu obravnava tematike, ki spadajo na zelo različna pravna področja. Na Univerzi na Primorskem, kjer je zaposlena, je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov, predava pa tudi na doktorskem študijskem programu in je mentorica doktorskim kandidatom. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela vodi Katedro za pravo na UP Fakulteti za management in je članica senata fakultete.Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti