Komentar Gradbenega zakona (GZ-1)

Avtor/ji: mag. Petra Čas, mag. Tomaž Černe, mag. Slovenko Henigman, mag. Maja Koršič Potočnik, mag. Nina Koselj, prof. dr. Polonca Kovač, mag. Urška Lapuh Podbevšek, Jure Likar, Bojana Mazi, Tanja Mencin, mag. Nuša Orel, Maja Prebil, mag. Tanja Pucelj Vidović, doc. dr. Tina Sever, mag. Vesna Sodja, mag. Edo Škufca, doc. dr. Bruna Žuber
Stvarno kazalo: Jasna Karin
Koda: 102868
Leto izdaje: 2023
Založba: Uradni list RS
Urednik/i: prof. dr. Polonca Kovač in mag. Vesna Sodja
Recenzent/i: prof. dr. Janez Čebulj in višji sodnik svetnik Andrej Kmecl
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
ISBN: 978-961-204-701-6
Ocena:

Kupci knjige prejmete tudi BREZPLAČEN enoletni dostop do e-komentarja:https://zakonodaja.ulinfotok.si/e-komentarji/poglkomentarji/poglavja?zakonid=3

Cena: 298,00 €

V založbi Uradni list RS smo izdali komentar Gradbenega zakona (GZ-1) urednic prof. dr. Polonce Kovač in odvetnice mag. Vesne Sodja. Pri projektu je skupaj sodelovalo 17 uglednih avtorjev iz vrst pripravljavcev zakona, predstavnikov inšpekcije in praktikov na MOP, ki odločajo na pritožbeni ravni, strokovnjakov s Fakultete za upravo in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, področnih zbornic in podjetij ter s sodišč, torej iz akademskih, odvetniških, sodniških in uradniških ter gradbeniških vrst.

Komentar kot znanstvena monografija celovito, tj. s pravnih in tehničnih vidikov obravnava posamezne določbe zakona, ki se je začel uporabljati junija 2022, toda v teoriji in praksi vzbuja še precej odprtih vprašanj.  

Gre za sodobno zasnovan komentar, ki je usmerjen k uporabniku, tako da bo bralec dobil poenoten pogled na obravnavana (pod)vprašanja prek opredelitve namena posameznih členov, opozoril na ključne razlike v primerjavi s predhodno ureditvijo po GZ in ZGO-1, povezav med različnimi določbami GZ-1 in povezanih zakonov (npr. ZUP), razlage vsebine določb z vidika njihovega izvrševanja, vključeni pa bodo tudi dostopni empirični podatki ter relevantna ustavnosodna, upravnosodna, upravna in prekrškovna praksa. Avtorji bodo posebno pozornost namenili dilemam v praksi in iskanju odgovorov na optimalne rešitve z vidika različnih deležnikov (državni in občinski organi, investitorji, projektanti, nadzorniki, izvajalci, vodje del, stranski udeleženci itd.) v postopkih, kot so izdaja gradbenega in uporabnega dovoljenja, gradnje brez dovoljenj, inšpekcijski nadzor in ukrepi.

Glede na razvijajoč se zagon investicij, razmeroma hitre spremembe zakonodaje na gradbenem in okoljskem področju ter primerjalno le delno optimalno slovensko ureditev je nova monografija pokrila pomemben razkorak v literaturi, predvsem pa je pomagala opredeliti zakonito ravnanje deležnikov po veljavnem zakonu in prihodnje potrebne izboljšave področnih predpisov.

UredniciProf. dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Polonca Kovač je od leta 2018 redna profesorica upravnega prava in javne uprave. Od leta 2003 je zaposlena na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, pred tem pa je delovala na ministrstvih za javno upravo in notranje zadeve ter Upravni enoti Kranj. Je (so)avtorica in urednica več monografij (Komentar ZUP 2020/2022, Davčno pravo med teorijo in prakso 2021, The Sound of Silence in European Administrative Law 2020, Transparency Laws 2019, Komentar Ustave RS 2019, Inšpekcijski nadzor 2016, Upravno-procesne dileme o ZUP 2015 idr.) in učbenikov ter je bila v letih 2017–2020 glavna urednica revije CEPAR. Redno sodeluje na konferencah ter seminarjih doma in v tujini ter pri pripravi predpisov, kot so ZUP, ZIN in ZDavP-2. Je članica raziskovalnega programa o razvoju slovenske uprave v EU 2004–2024 in več projektov, npr. bilateralnega sodelovanja s Hrvaško o odpravi administrativnih ovir v gradbenih zadevah. Opravljala je ali še opravlja več vodstvenih funkcij, npr. v Uradniškem svetu, univerzitetnih in fakultetnih komisijah, je sodirektorica skupine o pravu in javni upravi pri EGPA/IIAS, članica združenj Research Network of European Administrative Law, European Law Institute idr., deluje kot strokovnjakinja Svetovne banke, OECD itd. Je redno prejemnica priznanj za pedagoško in raziskovalno odličnost, leta 2019 tudi zlate plakete Univerze v Ljubljani za posebne dosežke v pedagogiki in raziskavah ter leta 2020 za pravnika leta po izboru ZDPS.


Odvetnica mag. Vesna Sodja

Ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d. o. o., odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava z več kot 26 leti izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci. Je soavtorica Velikega gradbenopravnega priročnika, Uvodnih pojasnil PGU 2020, Komentarja PGU 2020 ter avtorica in soavtorica številnih prispevkov s področja obligacijskega in stvarnega prava ter članica komisije za Pravniški državni izpit za področje Temeljev gospodarskega prava. Od leta 2016 je programska sovodja Dnevov gradbenega prava, redno pa sodeluje kot predavateljica tudi na drugih dogodkih s področja gradbenega prava. Sodelovala je tudi v skupini za pripravo prenovljenih gradbenih uzanc.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti