Pravo družb in poslovno pravo

Avtor/ji: dr. Branko Korže
Koda: 102740
Leto izdaje: 2021
Založba: Uradni list RS
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 320
ISBN: 978-961-204-687-3
Ocena:
Cena: 56,00 €
Akcijska cena: 9,00 €

Delno spremenjen in z novostmi dopolnjen učbenik Pravo družb in poslovno pravo je v prvi vrsti namenjen študentkam in študentom ekonomskih in poslovnih ved, vsekakor pa bo lahko v koristno pomoč tudi vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem gospodarskega prava. Poleg osnovnih pojmov s področja pravoznanstva ter okvirne opredelitve pravnega reda Republike Slovenije in pravnega reda Evropske unije učbenik vsebuje opis temeljnih institutov s področja statusa gospodarskih subjektov, pojmovne zasnove poslovnih razmerij ter oris najbolj bistvenih stvarnopravnih institutov in temeljnih pojmov s področja obveznostnih (obligacijskih) razmerij.

Seznanitev z osnovnimi pojmi pravoznanstva in pravnega reda omogoča razumevanje vsebine abstraktnih splošnih pravnih norm, okvirne vsebine institutov korporacijskega oziroma statusnega prava in obligacijskih razmerij pa vzpostavljajo okvire za lažje razumevanje vsebin ekonomskih in poslovnih ved.

Študentke in študente, ki bodo želeli s pomočjo učbenika pridobljeno znanje nadgraditi, učbenik v citatih napotuje na uporabo virov, ki temeljiteje in obsežneje obravnavajo posamezne vsebinske sklope.
V učbeniku obravnavani pojmi in pravni instituti so predstavljeni v strnjeni obliki in po vsebini sledijo učnemu programu. Da bi bilo študentkam in študentom olajšano razumevanje v učbeniku obravnavanih pojmov in pravnih institutov, so na koncu posameznih poglavij oziroma podpoglavij predstavljeni praktični primeri, številni so povzeti iz obravnavanih pred sodišči.

Izdaja pričujočega dela je dopolnjena in delno spremenjena zlasti v tistih delih, kjer je bilo treba vsebino uskladiti s spremembami v pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije.

Delo je razdeljeno na več poglavij, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo celoto gospodarskih subjektov in razmerij, v katera stopajo. Prvi del je namenjen spoznavanju osnovnih pojmov prava in statusnih razmerij ter vsebin, povezanih s statusom gospodarskih subjektov, s poudarkom na kapitalskih družbah in njihovem strukturiranju (kapitalskem in upravljavskem). V drugem delu je delo namenjeno spoznavanju razmerij, v katera gospodarski in drugi subjekti vstopajo v zvezi z izvajanjem gospodarskih dejavnostih. Na ta del se navezujeta reševanje gospodarskih sporov in financiranje obratnih sredstev. Posamezni deli, zlasti povezovanje gospodarskih subjektov, so zgolj nakazani zaradi sistematike, ne da bi se posebej ukvarjali s posameznimi vprašanji.

Avtor se zaveda raznolikosti in razgibanosti gospodarskega statusnega in poslovnega prava, zato bo monografijo še dopolnjeval in spreminjal tudi v prihodnje. Z veseljem pričakuje tako predloge kot kritične misli bralcev dela.

O avtorju

Dr. Branko Korže je kot izredni profesor s področja civilnega in gospodarskega prava trenutno  zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključenem študiju na Pravni fakulteti je nekaj let pozneje uspešno magistriral in doktoriral. Po diplomi se je zaposlil kot pripravnik na sodišču v Ljubljani in leta 1982 opravil državni (pravosodni) izpit. Na sodišču je z delom nadaljeval kot strokovni sodelavec. Leta 1983 se je zaposlil v podjetju Elektronabava, sprva kot pravnik v pravni službi, po dveh letih kot vodja pravne službe, po štirih pa kot direktor zunanje trgovine. Od leta 1990 do leta 1993 je opravljal poklic samostojnega odvetnika, od leta 1993 do 1999 pa je bil zaposlen kot višji svetovalec Ustavnega sodišča RS.

Leta 1993 je bil na fakulteti habilitiran v naziv asistenta za področje civilnega in gospodarskega prava in kot zunanji sodelavec Katedre za gospodarsko pravo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sodeloval pri izvajanju različnih pravnih predmetov. Leta 1999 se je na Ekonomski fakulteti zaposlil in do leta 2000 vodil izobraževalno-svetovalni center. Leta 2001 je bil habilitiran v naziv višjega predavatelja, leta 2005 v naziv docenta in čez pet let v naziv izrednega profesorja za področje civilnega in gospodarskega prava.

Leta 2001 je postal arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in član Avstrijske arbitražne zveze, leta 2004 pa razsodnik za domenske spore pri Akademski in raziskovalni mreži Slovenije. Leta 2010 je postal član in arbiter Evropske arbitražne zbornice s sedežem v Bruslju. Je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih društev oziroma organizacij, kot so Mednarodna pravniška zveza, Svetovna znanstveno-raziskovalna organizacija na področju transporta (WCTRS), Mednarodno pravniško združenje (ILA), Društvo pravnikov v gospodarstvu Slovenije, Slovenska akademija za management. Na Univerzi v Ljubljani je član Statutarne komisije, na Ekonomski fakulteti pa predstojnik Katedre za management in organizacijo in senator. Pogosto je recenzent strokovnih in znanstvenih monografij in člankov domačih in tujih revij.

V domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih publikacijah je objavil več prispevkov s področja gospodarskega prava in uveljavljanja človekovih pravic v delovanju gospodarskih subjektov. Je avtor več knjižnih strokovnih del. S številnimi gospodarskimi družbami in drugimi naročniki sodeluje kot svetovalec. Kot avtor je po naročilih različnih naročnikov napisal večje število pravnih mnenj, kot predavatelj pa sodeloval na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, seminarjih in poletnih šolah.

Trenutno opravlja delo profesorja za pravne predmete na univerzitetnem programu na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, aktivno sodeluje pri arbitražnem reševanju gospodarskih sporov in proučuje delovanje tržno-socialne države.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti