Javno zasebno partnerstvo in njegova definicija


Javno zasebno partnerstvoDefinicijo javno zasebnega partnerstva podaja Zakon o javno zasebnem partnerstvu v svojem 2. členu. Po definiciji iz Zakona o javno zasebnem partnerstvu je ”javno zasebno partnerstvo razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte oz. javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu”.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javno-zasebnih partnerstev

Javno-zasebna partnerstvaKer se število javno zasebnih partnerstev v Sloveniji nezadržno povečuje, smo v Uradnem listu Republike Sloveniji d.o.o. s pomočjo strokovnjakov za javno zasebno partnerstvo sestavili pregled znanj, ki jih posameznik, ki deluje na področju javno zasebnega partnerstva, potrebuje. Tako vam ponujamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnega partnerstva, ki vam bo pomagala pri nadaljnjem kariernem razvoju, saj boste med procesom pridobitve kvalifikacije pridobili in poglobili znanja, ki jih pri javno zasebnem partnerstvu in v zvezi z njim potrebujete.

Pridobitev poklicne kvalifikacije iz javno zasebnega partnerstva je naravnana posamezniku prijazno. Proces je sestavljen iz predavanj in delavnic, ki jim sledi opravljanje tako pisanega kot ustnega izpita. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil naziv "strokovnjaka za koncesije in javno-zasebna partnerstva". Predavanja so razumljiva, vodijo pa jih strokovnjaki s področja javno zasebnih partnerstev, ki bodo udeležencem znanje predali na ustrezen način.

Znanje o javno zasebnem partnerstvu je široko uporabno v kariernem razvoju

Znanje o javno zasebnem partnerstvu, ki ga bo kandidat skozi postopek izobraževanja pridobil, bo lahko s pridom uporabljal v nadaljnjem kariernem razvoju ter si tako povečal možnosti za zaposlitev ali napredovanje na obstoječem delovnem mestu.
Za več informacij si oglejte našo spletno strani ali pa nas kontaktirajte po telefonu ali spletnem obrazcu, ki smo ga za vas pripravili na spletni strani. Na vprašanja vam bomo odgovorili hitro in vam tako pomagali do pravilne odločitve pri izbiri izobraževanja. Prva predavanja se bodo pričela januarja prihodnje leto, zato pohitite!

AAA Zlata odličnost