Dolžna ravnanja javnih naročnikov, ki so pri izvajanju javnonaročniških pogodb vezani na razpoložljiva sredstva

Predavatelj oz. predavateljica: Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik
Datum: 13. 4. 2023
Koda:
Dolžina predavanja: 00.56.05
Ocena:
Video
Dolžna ravnanja javnih naročnikov, ki so pri izvajanju javnonaročniških pogodb vezani na razpoložljiva sredstva
Cena: 42,70 €

Video je že v košarici.

PREGLED KOŠARICE

Javni naročniki imajo pri izvajanju javnih naročil omejitve, ki izhajajo iz razpoložljivih sredstev. Te omejitve so lahko finančne ali druge, javnega naročnika pa lahko omujejo pri izbiri najboljše ponudbe ali pri izvedbi celotnega postopka javnega naročanja. Nekaj primerov omejitev, ki jih imajo javni naročniki zaradi razpoložljivih sredstev, so:

 • omejitve glede višine sredstev
 • omejitve glede izbire najboljše ponudbe
 • omejitve glede kakovosti
 • omejitve glede obsega javnega naročila

Vendar pa pravila javnega naročanja niso tako toga, kot se morda zdi na prvi pogled. Izobraževanje se osredinja na možne rešitve in predloge, kako nadaljevati ali dokončati izbor ponudnikov takrat, kadar se na prvi pogled zdi, da zaradi omejitev pri razpoložljivih sredstvih nadaljevanje ni mogoče.

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki že imajo določeno predznanje iz področja javnih naročil.

Podrobnejša vsebina:

 • čemu so namenjena zagotovljena sredstva
 • ali mora naročnik zagotovljena sredstva objaviti in kaj se priporoča
 • kakšna je razlika med zagotovljenimi sredstvi in ocenjeno vrednostjo
 • kako ravnati, kadar je v okviru iste postavke združenih več javnih naročil
 • kakšna je pravna narava zagotovljenih sredstev
 • ali obstaja pravna podlaga v ZJN-3, zaradi katere bi morala biti zagotovljena sredstva naročniku na voljo pred začetkom postopka javnega naročila
 • ali je dopustno vezati veljavnost pogodbe na zagotovljena sredstva, kar pomeni, da izvajalec nikoli točno ne ve, kdaj se bo pogodba iztekla
 • kako oblikovati pogodbene določbe, ki vežejo veljavnost pogodbe na zagotovljena sredstva
 • kako oblikovati klavzule z odložnim pogojem, če naročnik še nima zagotovljenih sredstev
 • ali mora naročnik zagotoviti povišanje zagotovljenih sredstev, preden sklene aneks z izvajalcem
 • do kdaj lahko naročnik zagotovljena sredstva poveča ali zniža
 • ali naročnik lahko spreminja zagotovljena sredstva med prvo in drugo fazo dvofaznega postopka
 • ali lahko naročnik zagotovljena sredstva poviša po zaključku postopka, pred začetkom konkurenčnega postopka s pogajanji
 • ali naročnik sme povišati zagotovljena sredstva po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, pred sklenitvijo pogodbe
 • ali mora imeti naročnik zagotovljena sredstva za celotno obdobje izvajanja pogodbe, če pogodba traja več let
 • ali mora naročnik kakorkoli ukrepati, če se med izvajanjem pogodbe izkaže, da zagotovljenih sredstev nima v zadostni višini
 • ali mora imeti naročnik pri okvirnem sporazumu zagotovljena sredstva za celotno trajanje okvirnega sporazuma
 • ali lahko naročnik med izvajanjem večletne pogodbe spremeni višino zagotovljenih sredstev
 • ali naročnik lahko izvede postopke javnega naročanja, preden ima sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Predavateljici:

 • odvetnica Maja Prebil 
 • odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik

Predogled videa


Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti