Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji

Dodatna kvalifikacija
Potek dodatne kvalifikacije:
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Varstvo osebnih podatkov
Organizator: Info hiša v sodelovanju z Uradnim listom RS, d. o. o.
Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 2.500,00 € brez DDV

Pisni izpit preko interneta: 10. 6. 2020

Ustni zagovor: 18. 6. 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Info hiši, d. o. o. izdal sklep o umestitvi izobraževalnega programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) in Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). Program je vpisan v evidenci pri Centru RS za poklicno izobraževanje.
Info hiša, d. o. o., je edina v Sloveniji, ki ima akreditacijo, ki ji dovoljuje podeljevanje potrdila o dodatni kvalifikaciji Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.
Uradni list RS, d. o. o., skrbi za celotno organizacijo izvedbe izobraževanja v okviru naše dejavnosti na področju kvalifikacij.

Po opravljenem izobraževalnem programu in izpitu pred strokovno komisijo pridobite Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije Strokovnjak/ strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.  

Zakaj se odločiti za pridobitev potrdila:

 • ker boste pridobili znanja in kompetence, ki jih bo potrebovala kvalitetna pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov;
 • ker je na trgu dela vedno večje povpraševanje po strokovnjakih s področja varstva osebnih podatkov;
 • ker se zavedate, da za delovanje na področju varstva osebnih podatkov ni dovolj, če ste zgolj prebrali Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Ali sem s potrdilom lahko DPO – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov?:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) se imenuje na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje nalog DPO.

DPO bo pri upravljavcu/obdelovalcu opravljal pomembno nalogo - nalogo svetovanja in izobraževanja za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov; in sicer neodvisno, kar pomeni, da za svoje delo ne bo smel prejemati nobenih navodil in ne bo smel biti razrešen ali kaznovan zaradi opravljanja svojih nalog. DPO-jev položaj bo moral omogočati poročanje le vodstvu upravljavca oz. obdelovalca (podjetja, organa ali organizacije), kjer bo deloval. Če morda naredimo primerjavo, njegov položaj znotraj upravljavca/obdelovalca bo v našem pravnem redu primerljiv položaju notranjega revizorja.

Poleg nadzora nad vsakršno obdelavo osebnih podatkov znotraj upravljavca/obdelovalca, bo DPO dolžan komunicirati tudi s posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo pri upravljalcu ali obdelovalcu, in jim odgovarjati na njihova vprašanja/zahteve glede pravic, ki jim jih daje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Ko bo upravljavec/obdelovalec deležen inšpekcijskega nadzora s strani Informacijskega pooblaščenca, bo prav DPO tisti, ki bo moral v tem postopku aktivno sodelovati in odgovarjati na vprašanja nadzornika.

Potrdilo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov ni obvezno za opravljanje nalog DPO niti garancija, da boste lahko imenovani za DPO, je pa zagotovo izkaz, da ste osvojili strokovno znanje o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov.

Potrdilo o pridobljeni dodatni kvalifikaciji izkazuje, da ste osvojili kompetence po programu.

Kdo potrebuje DPO?

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) bodo morali imenovati vsi obdelovalci in upravljavci iz javnega sektorja (državni organi, občine, javni zavodi, nosilci javnih pooblastil). Upravljavci in obdelovalci iz zasebnega sektorja bodo morali imenovati DPO le v primeru, da:

1. njihove temeljne dejavnosti zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, redno in sistematično obsežno spremljati:

zagotovo v to skupino sodijo vsi upravljavci/obdelovalci, ki oblikujejo sofisticirane profile posameznikov na podlagi več zbirk osebnih podatkov in podatkov iz različnih virov. Nedvomno v to kategorijo upravljavcev sodijo vsi upravljavci/obdelovalci, ki se ukvarjajo z invazivnim trženjem, predvsem vedenjskim, vsi, ki storitve oblikujejo na podlagi preferenc in zmožnosti posameznika – vse banke, zavarovalnice, klubi zvestobe trgovcev, spletne trgovine, ki tržijo svoje produkte na podlagi preferenc njihovih kupcev, kadrovske agencije itn.

2.  njihove temeljne dejavnosti zajemajo obsežno obdelavo posebnih vrst podatkov in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški:

posebne vrste osebnih podatkov so osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatki v zvezi z zdravjem ali podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo. Zato bodo morali vsi upravljavci oz. obdelovalci, ki v okviru svoje osnovne (ne pa tudi podporne) dejavnosti obdelujejo takšne podatke, imenovati DPO. Zlasti so to izvajalci zdravstvenih storitev, genetske banke, ponudniki sistemov za biometrično identifikacijo, sindikati, verske skupnosti, politične stranke in podobno.

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo imetniki potrdila lahko uporabljali tudi posebno značko Info hiše (v podpisu e-pošte, na CVju in drugih osebnih predstavitvah). Vsak zainteresirani bo pravico do uporabe značke lahko vedno preveril pri nas ali na Uradnem listu.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja - preko interneta,
 • ustni zagovor pred tričlansko komisijo.

Predavatelji izpolnjujejo stroge strokovne zahteve in vam podajo znanje tako s pravnega kot tudi IT področja ter komuniciranja z različnimi javnostmi.

Na predavanjih bodo z vami:

 • dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica v Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle
 • mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica v Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle
 • Tina Kraigher Mišič, strokovna direktorica Info hiše
 • dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo
 • mag. Petra Čas, predsednica okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
 • mag. Filip Božić, Zupo
 • Klemen Kraigher Mišič, direktor Info hiše, nekdanji nadzornik za varstvo osebnih podatkov
 • dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike Z & Z
 • mag. Nataša Briški, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in družbena omrežja
 • Miriam Možgan, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Izpitna komisija:

 • dr. Nataša Pirc Musar, predsednica
 • red. prof. dr. Polonca Kovač
 • mag. Rosana Lemut Strle
 • mag. Filip Božić
 • Klemen Kraigher Mišič

Navodila za udeležence za zagotavljanje varnosti pred okužbo.​

Program izobraževanja
PravilnikProgram izobraževanja [PDF | 487 Kb]

Prijava na dodatno kvalifikacijo ni več možna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti