Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 4343. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
UL št. 109, 31. 12. 2012 / Oplotnica
2. 4245. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Oplotnica
UL št. 107, 28. 12. 2012 / Oplotnica
3. 4244. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2013
UL št. 107, 28. 12. 2012 / Oplotnica
4. 4243. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2011
UL št. 107, 28. 12. 2012 / Oplotnica
5. 3160. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
UL št. 80, 26. 10. 2012 / Oplotnica
6. 3159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
UL št. 80, 26. 10. 2012 / Oplotnica
7. 2759. Sklep – dopolnitev o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica
UL št. 71, 21. 9. 2012 / Oplotnica
8. 1812. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 43, 8. 6. 2012 / Oplotnica
9. 1549. Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica
UL št. 35, 14. 5. 2012 / Oplotnica
10. 1548. Statut Občine Oplotnica
UL št. 35, 14. 5. 2012 / Oplotnica
11. 1146. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
UL št. 27, 13. 4. 2012 / Oplotnica
12. 1145. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
UL št. 27, 13. 4. 2012 / Oplotnica
13. 1144. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji občinske uprave Občine Oplotnica
UL št. 27, 13. 4. 2012 / Oplotnica
14. 1143. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov
UL št. 27, 13. 4. 2012 / Oplotnica
15. 1142. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012
UL št. 27, 13. 4. 2012 / Oplotnica
16. 842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
UL št. 21, 19. 3. 2012 / Oplotnica
17. 841. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
UL št. 21, 19. 3. 2012 / Oplotnica
18. 840. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2010
UL št. 21, 19. 3. 2012 / Oplotnica
19. 641. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za hlev za molznice s pripadajočimi prostori na parcelah 156/1, 154, 155, 156/2, k.o. Koritno
UL št. 16, 2. 3. 2012 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost