Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 4584. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2012
UL št. 104, 21. 12. 2011 / Oplotnica
2. 4240. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
UL št. 99, 6. 12. 2011 / Oplotnica
3. 4239. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
UL št. 99, 6. 12. 2011 / Oplotnica
4. 4238. Odlok o porabi proračunske rezerve
UL št. 99, 6. 12. 2011 / Oplotnica
5. 3469. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/1, 290/2, k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica
UL št. 81, 14. 10. 2011 / Oplotnica
6. 2079. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
UL št. 43, 3. 6. 2011 / Oplotnica
7. 1280. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
UL št. 27, 13. 4. 2011 / Oplotnica
8. 1279. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
UL št. 27, 13. 4. 2011 / Oplotnica
9. 1278. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011
UL št. 27, 13. 4. 2011 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost