Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1279. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, stran 3637.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 94/02, 69/05 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 3. redni seji sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
1. člen
Politične stranke, ko so na volitvah v letu 2010 kandidirale svoje kandidatke in kandidate v Občinski svet Občine Oplotnica, pridobijo sredstva iz proračuna Občine Oplotnica, če so na volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
Sredstva se politični stranki izplačajo v višini 0,13 € mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to politično stranko. Skupna vrednost sredstev iz proračuna, namenjenih financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, ne sme presegati 0,6 % izračunanega obsega sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Znesek iz prejšnega člena se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča izračunan obseg sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto, vendar višina sredstev za financiranje političnih strank ne sme preseči v prejšnjem členu določenega odstotka.
3. člen
Sredstva se izplačujejo političnim strankam do 20. v mesecu za preteklo tromesečje.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta občine Oplotnica o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, številka 18.3.1/2001 (Uradni list RS, št. 71/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema proračuna Občine Oplotnica za leto 2011.
Št. 3.8.1/2011
Oplotnica, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.