Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023

Kazalo

2651. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic, stran 7469.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), 10., 18. in 111. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) in 12. člena Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23 je Občinski svet Občine Medvode na 1. dopisni seji dne 21. 8. 2023 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic 
1. člen 
Za financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na poplavljenih območjih Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: občina) ter preprečevanje širjenja in blažitev posledic poplav se uporabijo sredstva iz sklada proračunske rezerve do višine 180.000 EUR.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za nabavo materialno-zaščitnih tehničnih sredstev, opreme, goriva, delovanje pogodbenikov za tehnično reševanje, nadomestila plač vpoklicanih pripadnikov sil civilne zaščite, zagotavljanje obrokov hrane in drugih pomoči socialno ogroženim ter izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za blažitev posledic poplav.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-258/2023-1
Medvode, dne 21. avgusta 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti