Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1143. Zakon o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), stran 3620.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 2023.
Št. 003-02-3/2022-87
Ljubljana, dne 5. aprila 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O MAKROBONITETNEM NADZORU FINANČNEGA SISTEMA (ZMbNFS-A)
1. člen
V Zakonu o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) se v 18. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nadzorni organi pri izvajanju makrobonitetnega nadzora po tem zakonu niso vezani na določbe glede omejitve izvršbe, kot jih določajo predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/23-3/13
Ljubljana, dne 28. marca 2023
EPA 648-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost