Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2693.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 24. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljiščih
– s parc. št. 1342 k.o. Trnovci,
– s parc. 1351/1 k.o. Trnovci,
– s parc. 1354/1 k.o. Trnovci,
– s parc. 1193/1 k.o. Rucmanci.
2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2022
Sveti Tomaž, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko 

AAA Zlata odličnost