Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4086. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o trgovini (ZT-1C), stran 13241.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o trgovini (ZT-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o trgovini (ZT-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2022.
Št. 003-02-2/2022-3
Ljubljana, dne 23. decembra 2022
Nataša Pirc Musar
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O TRGOVINI (ZT-1C) 
1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) se v 8. členu v četrtem odstavku za besedo »promet« črtata vejica in beseda »letališčih«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko obratovalni čas prodajalne na mednarodnih letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih določi brez omejitev.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Prodajalne na bencinskih servisih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, mednarodnih letališčih, železniških in avtobusnih postajah, v bolnišnicah, turistično informacijskih centrih ter muzejih so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih območij bencinskih servisov, pristanišč, namenjenih za javni promet, mednarodnih letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic, turistično informacijskih centrov in muzejev oziroma njihovih zaključenih kompleksov. Prodajalne na mejnih prehodih so prodajalne, ki na območju mejnih prehodov za cestni promet prodajajo blago potnikom.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 9. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21 in 187/21 – ZIPRS2223).
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/22-2/16
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EPA 420-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti