Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3337. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022, stran 10384.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Borovnica je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 14. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Borovnica.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve v višini 15.000,00 EUR se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav, nastalih od 15. 9. do 17. 9. 2022.
Sredstva se namenijo za:
– operativne stroške ob intervencijah 500,00 EUR,
– sanacijo zemeljskega plazu v Jelah v višini 9.000,00 EUR,
– preventivne ukrepe na vodotokih v višini 5.000,00 EUR,
– odpravo posledic poplav na javnih objektih in infrastrukturi 500,00 EUR.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena naknadno in bo specificirana v zaključnem računu Občine Borovnica za leto 2022.
4. člen 
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022-1
Borovnica, dne 14. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Borovnica 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti