Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3192. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Velike Lašče, stran 9921.

  
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, št. 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 27. redni seji dne 5. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Velike Lašče 
1. člen 
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Velike Lašče v času volilne oziroma referendumske kampanje.
Občina Velike Lašče brezplačno in enakopravno zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali posameznem kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
2. člen 
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti Občine Velike Lašče, na podlagi pridobljenega Dovoljenja za plakatiranje.
Na spodaj navedenih plakatnih mestih Občina Velike Lašče zagotavlja brezplačno objavo volilno propagandnih sporočil vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje na območju Občine Velike Lašče. Volilna oziroma referendumska kampanja se izvaja s pomočjo štirih (4) oglasnih mest, ki se nahajajo na lokacijah:
– Velike Lašče (na trgu pod lipo),
– Rob (pred trgovino),
– Turjak (pred trgovino),
– Rašica (v križišču pri obeležju vojne za Slovenijo).
Vsakemu organizatorju volilne oziroma referendumske kampanje se zagotovi plakatno mesto za en (1) plakat za posamezno listo, kandidata ali referendumsko vprašanje, maksimalne velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakemu od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakati, ki bodo presegali dovoljeno velikost B2, bodo zavrnjeni. V kolikor se bodo pojavili na plakatnih mestih, jih bo odstranil režijski obrat Občine Velike Lašče, ki bo zadolžen za vzdrževanje reda na oglasnih tablah.
3. člen 
Vsi organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje morajo za lepljenje in nameščanje plakatov pridobiti Dovoljenje za plakatiranje, ki ga na podlagi oddane vloge izda občinska uprava Občine Velike Lašče.
Plakate organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje oziroma njihovi pooblaščenci sami nameščajo na oglasne table, navedene v 2. členu tega odloka, upoštevajoč, da občina organizatorju zagotavlja eno plakatno mesto za velikost plakata B2 (500 mm x 707 mm) na vsaki posamezni oglasni lokaciji.
4. člen 
Na plakatnih mestih se plakati nameščajo na prvo prosto zaporedno mesto. Prvo plakatno mesto je v zgornjem levem kotu panoja namenjenega plakatiranju, zaključi pa se v spodnjem desnem kotu. Vmesna prosta mesta niso dovoljena.
V kolikor obstoječe plakatne površine ne zadostujejo za namestitev plakatov vseh organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje, ki so od Občine Velike Lašče pridobili Dovoljenje za plakatiranje, bo Občina Velike Lašče na obstoječih plakatnih mestih zagotovila dodatne plakatne površine.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje ali njihovi pooblaščenci sami skrbijo za ponovno nameščanje poškodovanih oziroma manjkajočih plakatov.
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z navedenimi določili, bo odstranil režijski obrat Občine Velike Lašče, ki bo skrbel za vzdrževanje reda na oglasnih tablah.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje so dolžni najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.
5. člen 
V času volilne oziroma referendumske kampanje lahko organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje plakatirajo tudi izven plakatnih mest – prosto plakatiranje, ki je mogoče le ob soglasju lastnikov oziroma upravljavcev reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč in če nameščanje plakatov ni v nasprotju z drugimi (cestno-prometnimi) predpisi.
6. člen 
Vloga za pridobitev Dovoljenja za plakatiranje se odda na Občino Velike Lašče. Postopek izdaje dovoljenja v skladu s pravili splošnega upravnega postopka vodi občinska uprava.
Vloga za pridobitev pravice za plakatiranje mora vsebovati namen za katerega se dovoljenje izdaja (volitve, referendum ipd.), datum izvedbe volitev oziroma referenduma ter naziv, naslov in kontaktne podatke organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje.
7. člen 
Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega odloka, je pristojen režijski obrat Občine Velike Lašče, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.
8. člen 
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.
9. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301/0020-2022-1
Velike Lašče, dne 5. oktobra 2022
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost