Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3135. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Bovec, stran 9863.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in tretjega odstavka 69. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. KRAJEVNE SKUPNOSTI 
2. člen 
(Krajevna skupnost Bovec) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Bovec šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Bovec se določijo štiri volilne enote:
– volilna enota Mala vas, v kateri se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti, ki zajema naslednja naselja oziroma ulice in hišne številke:
– Bavšica; 
– Industrijska cona 1A; 1; 2; 3; 4A; 4B; 4; 5; 6; 8; 
– Klanc 40; 46A; 46B; 46; 47; 
– Ledina 1; 2; 3; 4; 5; 6A; 6; 7A; 7; 8; 9; 10; 
– Mala vas 1; 2; 3; 5; 6A; 6B; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23B; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33A; 33; 34A; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56A; 56B; 56C; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 79; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87C; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101A; 101B; 101C; 101; 102A; 102; 103A; 103; 104A; 104; 105A; 105B; 105; 106A; 106B; 106; 107; 108A; 108; 109; 111; 112; 114A; 114; 115; 116A; 116; 117; 118; 119A; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 
– Ravni laz 1A; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8A; 8B; 8; 9A; 9B; 9C; 9D; 9E; 9F; 10; 11B; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
– Rupa 6, 7A; 
– Trg golobarskih žrtev 2; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48A; 48; 
– Vodenca 1A; 1; 2; 3; 4A; 4; 5; 6; 7; 8; 
– Zavrzelno 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7A; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
– volilna enota Bovec center, v kateri se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti, ki zajema naslednja naselja oziroma ulice in hišne številke:
– Dvor 18A; 
– Kaninska vas 1A; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
– Klanc 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9A; 9; 10; 11; 12; 13A; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26A; 26; 27; 28; 29; 30A; 30; 31; 32; 33; 34A; 34; 35; 36; 38; 39A; 39; 42; 43; 44; 45; 
– Kot 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35;37; 39; 40A; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83A; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 102; 103; 104; 
– Rupa 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
– Trg golobarskih žrtev 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 
– volilna enota Brdo-Dvor, v kateri se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti, ki zajema naslednja naselja oziroma ulice in hišne številke:
– Brdo 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22A; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28A; 28B; 28C; 28; 29; 30; 31A; 31B; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44A; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53;54A; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61A; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72A; 72B; 72; 73A; 73; 74; 75; 76; 
– Dvor 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19A; 19B; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36A; 36; 37; 38; 39; 40; 41A; 41B; 41C; 41D; 41E; 41F; 41H; 41; 42A; 42; 43A; 43B; 43; 44A; 44B; 44C; 44D; 44; 45A; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 64; 
– Podklopca 1; 2; 3; 4A; 4; 5A; 5; 6; 7A; 7; 8; 9; 10; 11A; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
– Rupa 14A; 15; 16; 17; 
– volilna enota Plužna, ki zajema naselje Plužna, v kateri se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti, ki zajema naselje Plužna.
3. člen 
(Krajevna skupnost Čezsoča) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Čezsoča šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Čezsoča se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Čezsoča.
4. člen 
(Krajevna skupnost Soča-Trenta) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Soča-Trenta šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Soča-Trenta se določijo tri volilne enote:
– volilna enota Lepena, ki zajema naselje Lepena, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Soča, ki zajema naselji Soča in Vas na Skali, v kateri se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Trenta, ki zajema naselje Trenta, v kateri se volijo 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. člen 
(Krajevna skupnost Kal-Koritnica) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Kal-Koritnica šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kal-Koritnica se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Kal-Koritnica.
6. člen 
(Krajevna skupnost Log pod Mangartom) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Log pod Mangartom šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Log pod Mangartom se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Log pod Mangartom in Strmec.
7. člen 
(Krajevna skupnost Žaga) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Žaga šteje 4 člane.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Žaga se določita dve volilni enoti:
– volilna enota Žaga, ki zajema naselje Žaga, v kateri se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Log Čezsoški, ki zajema naselje Log Čezsoški, v kateri se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
8. člen 
(Krajevna skupnost Srpenica) 
(1) Svet Krajevne skupnosti Srpenica šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Srpenica se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Srpenica.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2022-1
Bovec, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti