Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2495. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami, stran 7592.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) ter 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21) je Občinski svet Občine Vipava na 32. seji dne 11. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer v času počitnic, med vikendi in prazniki (v nadaljevanju: varstvo).
Z odlokom se določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik ali rejnik (v nadaljevanju vlagatelj) otroka s posebnimi potrebami, pod naslednjimi pogoji:
– da ima otrok stalno prebivališče v Občini Vipava,
– da je otrok vključen v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
III. VIŠINA SUBVENCIJE 
3. člen 
Višina subvencije znaša 50 % cene varstva, ki vključuje tudi strošek prehrane in jo določi javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
4. člen 
Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
– vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu pri Občini Vipava,
– k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju.
Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi odločbe, ki jo izda Občinska uprava Občine Vipava. Pravica do subvencije se prizna za čas vključitve v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga.
5. člen 
Subvencija se izplačuje vzgojno izobraževalnemu zavodu mesečno, na podlagi e računa.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0047-2/2022-1
Vipava, dne 11. julija 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost