Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1645. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, stran 5373.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F, v nadaljevanju: ZCes-1), 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. dopisni seji dne 3. maja 2022 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev naslednjih nepremičnin, ki so v lasti fizičnih oseb in obsega ureditev parkirišča P+R Dobrova s cestnim priključkom v krožno križišče na regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana v km 19,728 v naselju Dobrova in rekonstrukcijo Horjulske ceste (LC 067020 Dobrova–Horjul) z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom in pločnikom na desni strani do križišča z Ulico Vladimirja Dolničarja:
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/11 (približna površina 11 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/14 (približna površina 3 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/16 (približna površina 8 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/2 (približna površina 164 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/4 (približna površina 23 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1408/1 (približna površina 10 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1409/1 (približna površina 151 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1410/1 (približna površina 32 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1410/2 (približna površina 7 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1426/1 (približna površina 145 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1411 (približna površina 611 m2).
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Dobrova - Polhov Gradec potrebuje nepremičnine iz 1. člena tega sklepa za ureditev parkirišča P+R Dobrova s cestnim priključkom v krožno križišče na regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana v km 19,728 v naselju Dobrova, ki se bo izvajala po projektni dokumentaciji U 07/1810-21. julij 2021, ki jo je izdelalo podjetje K Projekt L, d.o.o. in rekonstrukcijo Horjulske ceste (LC 067020 Dobrova–Horjul) z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom in pločnikom na desni strani do križišča z Ulico Vladimirja Dolničarja, ki se bo izvajala po projektni dokumentaciji U 06/1841-21, julij 2021, ki jo je izdelalo podjetje K Projekt L, d.o.o.
Grafični prikaz delovnega pasu za potrebe zadevne rekonstrukcije je kot Priloga 1 sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec pooblašča župana Franca Setnikarja, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 196. in 199. členom ZUreP-2, vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičninah, navedenih v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0006/2022-5
Dobrova, dne 3. maja 2022
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost