Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1644. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, stran 5371.

  
Na podlagi 3. in 193. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju: ZUreP-2), 26. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec, uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (Uradni list RS, št. 25/19) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. dopisni seji dne 3. maja 2022 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnine v lasti fizičnih oseb na območju ŠRC Gabrje (Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN, ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport, enota Urejanja prostora GA-04).
ID znak nepremičnine: 1982, 1066/3.
Na parceli je postavljena javna športna infrastruktura: balinišče in drsališče, del pa se uporablja za javno parkirišče. Objekti so sestavni del Športno rekreacijskega centra ŠRC Gabrje.
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Dobrova - Polhov Gradec potrebuje nepremičnino iz 1. člena tega sklepa za ureditev Športno rekreacijskega centra ŠRC Gabrje.
Grafični prikaz ureditve Športno rekreacijskega centra ŠRC Gabrje je Priloga 1, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec pooblašča župana Franca Setnikarja, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 196. in 199. členom ZUreP-2, vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča na nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0005/2022-5
Dobrova, dne 3. maja 2022
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost