Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

37. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, stran 45.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina 
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju:
– naselij v občini Ajdovščina z naselji v sosednjih občinah,
– naselij ali deli naselij v občini Ajdovščina med seboj,
– in cest, pomembnih za navezovanje prometa, na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini Ajdovščina in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto, ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
(3) Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med sosednjimi občinami.
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4 .člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
001010
001011
C R2 444
ČRNIČE – VRTOVIN
C R2 444
2.401
V
 
2
001010
001012
C R2 444
SELO – GOJAČE
O 001011
643
V
 
3
001020
001021
C R3 611
BATUJE – PRESERJE
C 284350
1.048
V
1.847 – Nova Gorica
4
001030
001031
C R2 444
POTOČE – KAMNJE – VRTOVIN
C R2 444
4.399
V
 
5
001030
001032
O 001031
ČEBULI – KAPELICA
O 501322
1.055
V
 
6
001030
001033
O 001031
KAMNJE – DOBRAVLJE
C R2 444
2.072
V
 
7
001040
001041
C R2 444
POTOČE – PRESERJE – BRANIK
C 284350
3.273
V
1.573 – Nova Gorica
8
001050
001051
C 001040
PRESERJE – SVETI MARTIN
O 502321
642
V
1.722 – Nova Gorica
9
001050
001052
O 502321
SVETI MARTIN – BRJE (CER) – KASOVLJE
O 001041
3.064
V
 
10
001060
001061
C R2 444
AJDOVŠČINA – KUKOVŽE
O 001111
1.306
V
 
11
001060
001062
O 001111
KUKOVŽE – KRIŽIŠČE VRNIVEC
O 001081
1.779
V
 
12
001060
001063
O 001081
KRIŽIŠČE VRNIVEC – ŠMARJE
O 001091
5.619
V
 
13
001060
001064
O 001091
ŠMARJE – REGIONALNA CESTA R1 204
C R1 204
2.281
V
2.180 – Komen
14
001080
001081
C R2 444
DOBRAVLJE – VELIKE ŽABLJE
O 001062
1.675
V
 
15
001090
001091
O 001063
ŠMARJE – ZAVINO – SPODNJA BRANICA
C 001100
2.866
V
346 – Nova Gorica
16
001100
001101
C R2 444
AJDOVŠČINA – V KORAKU
O 001111
582
V
 
17
001100
001102
O 001111
V KORAKU – PLANINA
O 001121
3.578
V
 
18
001100
001103
O 001121
PLANINA – KRIŽIŠČE PROTI GABERJAM
O 175011
5.550
V
 
19
001100
001104
O 175011
KRIŽIŠČE PROTI GABRJAM – KRIŽIŠČE PROTI ŠMARJAM
O 001064
2.446
V
 
20
001100
001105
O 001064
KRIŽIŠČE PROTI ŠMARJAM – MESARJI
C R1 204
278
V
1.297 – Komen, 2.500 Nova Gorica
21
001110
001111
O 001101
V KORAKU – VIPAVSKI KRIŽ
O 001061
4.105
V
 
22
001120
001121
O 001102
DOLENJE – PLANINA
O 001103
3.943
V
 
23
001120
001122
O 001121
TEVČE – VRTOVČE
O 001063
3.095
V
 
24
001130
001131
C R2 444
LOG – BUDANJE
O 502453
1.791
V
 
25
001130
001132
O 502453
BUDANJE – DOLGA POLJANA
O 001133
1.016
V
 
26
001130
001133
O 502432
DOLGA POLJANA – REGIONALNA CESTA R2 444
C R2 444
996
V
 
27
001140
001141
C R1 207
AVŽLAK-BUDANJE-DUPLJE
C 458410
1.765
V
504 – Vipava
28
001150
001151
C R2 444
CESTA – LOKAVEC
C R3 609
2.070
V
 
29
001160
001161
C R2 444
ČRNIČE – SLEJKI
O 501091
2.484
V
 
30
001170
001171
C RT 936
TIHA DOLINA – PREDMEJA
O 503121
1.155
V
 
31
001180
001181
C 130120
REGIONALNA CESTA 130120 – VODICE
O 001182
1.531
V
1.024 – Idrija
32
001180
001182
O 001181
VODICE – COL
C R1 207
7.222
V
 
33
001180
001183
C R3 621
PODKRAJ – VODICE
O 001182
2.263
V
 
34
001190
001191
C R3 621
PODKRAJ – KRIŽIŠČE PROTI PODKRAJU
O 502552
715
V
 
35
001190
001192
O 502552
KRIŽIŠČE PROTI PODKRAJU – SANABOR
C 458440
7.015
V
1.930 – Vipava
36
001190
001193
C R3 621
VIŠNJE – BELA
O 001192
1.760
V
 
37
001200
001201
C R3 621
PODKRAJ – BUKOVJE
C RT 913
2.004
V
5.958 – Postojna
38
001210
001211
O 001321
AJDOVŠČINA – BROD
C R3 609
4.174
V
 
39
001980
001981
C R2 444
STOMAŽ – CESTA
O 501711
1.564
V
 
40
001990
001991
C R2 444
POT PROTI HUHU
C R3 611
2.020
V
 
41
002100
002101
C R2 444
R2 444 – ODLAGALIŠČE
O 458461
1.666
V
 
42
130090
130093
O 130092
ČRNI VRH – KOVK
C RT 936
3.980
V
3.582 – Idrija
43
130120
130121
C R1 207
STRMEC – JAVORNIK
C 001180
1.092
V
3.422 – Idrija
44
175010
175011
C R3 614
KODRETI – KRIŽIŠČE PROTI GABERJAM
O 001103
450
V
2.025 – Komen
45
458460
458461
C R2 444
SLAP – DOLENJE
O 001102
2.420
V
3.288 – Vipava
V... Vsa vozila
SKUPAJ: 
108.853 m
 
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
001260
001261
C R2 444
BEVKOVA ULICA – LAVRIČEVA CESTA
C R1 207
664
V
 
2
001260
001262
C R1 207
LAVRIČEVA CESTA – CESTA IV PREKOMORSKE
O 001211
887
V
 
3
001270
001271
O 001321
PREŠERNOVA ULICA – GREGORČIČEVA ULICA
C R3 609
795
V
 
4
001270
001272
C R3 609
POVEZAVA MED R3 609
C R3 609
144
V
 
5
001320
001321
C R1 207
GORIŠKA CESTA – DO MERCATOR
O 001321
497
V
 
6
001320
001322
O 001321
KROŽIŠČE – GORIŠKA CESTA – R3 609
C R3 609
526
V
 
7
001330
001331
C R2 444
JUŽNA OBVOZNICA – TOVARNIŠKA CESTA 
O 001321
667
V
 
V... Vsa vozila
SKUPAJ: 
4.180 m
 
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
001290
001291
O 001322
GORIŠKA CESTA – TOVARNIŠKA CESTA
O 001331
396
V
 
2
001310
001311
O 001261
IVANA KOSOVELA
O 501971
296
V
 
3
001350
001351
O 001261
RIBNIK SPODNJA CESTA
O 503191
181
V
 
4
001360
001361
O 001351
RIBNIK POVEZOVALNA CESTA
Z HŠ 16
238
V
 
5
001370
001371
O 001381
RIBNIK ZGORNJA CESTA
O 001361
88
V
 
6
001380
001381
C R1 207
POT V ŽAPUŽE
Z HŠ 25
553
V
 
7
001390
001391
C R1 207
KIDRIČEVA ULICA
Z HŠ 35
355
V
 
8
001410
001411
C R1 207
KOSOVELOVA ULICA
O 001261
171
V
 
9
001420
001421
C R1 207
VOJKOVA ULICA
Z HŠ 16/A
327
V
 
10
001430
001431
O 001261
BAZOVIŠKA ULICA
Z HŠ 15
180
V
 
11
001440
001441
O 001261
POT DO SLEJKOTOV
C R1 207
133
V
 
12
001450
001451
O 001441
SLEJKOTI
Z HŠ 9
169
V
 
13
001470
001471
C R1 207
NA LIVADI
Z HŠ 5
159
V
 
14
001470
001472
O 001471
ODCEP NA LIVADI
C R1 207
57
V
 
15
001480
001481
O 001591
POT MIMO DAHOVEGA
O 001971
157
V
 
16
001490
001491
C R1 207
SLOMŠKOVA ULICA
O 001591
237
V
 
17
001500
001501
O 001321
ŠTRANCARJEVA ULICA
O 001491
233
V
 
18
001510
001511
O 001501
LEVSTIKOVA ULICA
O 001321
72
V
 
19
001530
001531
O 001321
POT MIMO SLAŠČIČARNE
Z HŠ 1
118
V
 
20
001540
001541
O 001262
ODCEP NA LAVRIČEVI ULICI
Z HŠ 65
117
V
 
21
001550
001551
O 001601
GRIVŠKA POT
O 001651
350
V
 
22
001550
001552
O 001551
GRIVŠKA POT – CESTA IX. KORPUSA
O 001591
109
V
 
23
001570
001571
O 001551
GRIVŠKA POT – ZAHOD
Z HŠ 7/A
71
V
 
24
001580
001581
O 001571
GRIVŠKA POT – SEVER
Z HŠ 15
79
V
 
25
001590
001591
O 001211
CESTA IX. KORPUSA
Z HŠ 44
848
V
 
26
001600
001601
O 001491
POLŽEVA ULICA
O 001591
221
V
 
27
001610
001611
O 001601
ODCEP NA POLŽEVI ULICI I
O 001262
160
V
 
28
001630
001631
O 001601
POT SKOZI DAHAVO
O 001481
131
V
 
29
001630
001632
O 001481
POT SKOZI DAHAVO – VZPOREDNA
O 001601
73
V
 
30
001640
001641
O 001591
ULICA VENA PILONA I
O 001211
872
V
 
31
001640
001642
O 001641
ULICA VENA PILONA II
Z HŠ 77
259
V
 
32
001650
001651
O 001641
NA BRAJDI
Z HŠ 28
376
V
 
33
001660
001661
O 001211
CEBEJEVA ULICA
Z HŠ 23
253
V
 
34
001670
001671
O 001262
CEBEJEVA ULICA – VZHOD SPODNJA
Z HŠ 35
169
V
 
35
001680
001681
O 001262
CEBEJEVA ULICA – ZGORNJA
O 001661
94
V
 
36
001690
001691
O 001262
CEBEJEVA ULICA – SPODNJA
Z HŠ 8
190
V
 
37
001700
001701
O 001262
LAVRIČEVA CESTA MIMO HŠ 16
O 001661
84
V
 
38
001710
001711
O 001211
ZUKČEV HRIB
Z HŠ 68
218
V
 
39
001720
001721
O 001321
CESTA MIMO HOTELA PLANIKA
O 001331
151
V
 
40
001720
001722
O 001721
KROŽNA CESTA OB C2
O 001722
203
V
 
41
001720
001723
O 001722
C2 – ZDRAVSTVENI DOM
Z P. ZD
81
V
 
42
001720
001724
O 001721
TOVARNIŠKA CESTA – ZDRAVSTVENI DOM
Z P. ZD
93
V
 
43
001720
001725
O 001331
ODCEP OB TEKSTINI
Z NASIP
213
V
 
44
001720
001726
O 001723
CESTA V C2 OB HUBLJU
O 001321
130
V
 
45
001730
001731
O 001291
CESTA MIMO C3
O 001291
183
V
 
46
001740
001741
O 001331
CESTA DO KURIVA I
C R2 444
775
V
 
47
001750
001751
C R3 609
BATIČ – OBVOZNICA
C R2 444
492
V
 
48
001760
001761
O 001751
ODCEP SLOKAR
Z HŠ 47/B
94
V
 
49
001770
001771
C R3 609
LETALIŠČE – ŽELEZNIŠKA PROGA
Z HŠ 65
197
V
 
50
001780
001781
O 001791
CESTA ZA LEKARNO
O 001801
214
V
 
51
001790
001791
O 001322
KMETIJSKA TRGOVINA – CESTA MIMO SODIŠČA
Z HŠ 16
246
V
 
52
001790
001792
O 001791
ODCEP ŽUPANČIČEVE ULICE
Z HŠ 3/B
69
V
 
53
001790
001793
O 001271
ODCEP GREGORČIČEVE ULICE
O 001322
76
V
 
54
001790
001794
O 001322
ULICA 24. SEPTEMBRA
O 001271
93
V
 
55
001800
001801
O 001322
CESTA 5. MAJA
Z HŠ 14
541
V
 
56
001800
001802
O 001941
ODCEP LETNO KOPALIŠČE
Z KOPAL.
111
V
 
57
001800
001803
O 001802
CESTA DO ŠC POLICE
Z ŠC
103
V
 
58
001800
001804
O 001801
POŠTA – KNJIGARNA
O 001821
123
V
 
59
001810
001811
O 001831
LOKARJEV DREVORED
O 001271
297
V
 
60
001820
001821
O 001831
CESTA MIMO KNJIGARNE
O 001811
83
V
 
61
001830
001831
O 001321
CESTA MIMO POLICIJE
O 001271
93
V
 
62
001840
001841
O 001271
VILHARJEVA ULICA
O 001211
1.252
V
 
63
001840
001842
O 001841
ODCEP V PAPIRNICO
Z HŠ 28/A
126
V
 
64
001840
001843
O 001841
ODCEP VILHARJEVA V GASI
O 001841
52
V
 
65
001850
001851
O 001841
STRITARJEVA ULICA
Z L. TRG
115
V
 
66
001860
001861
O 001271
ŠIBENIŠKA ULICA
O 001941
348
V
 
67
001870
001871
O 001861
ODCEP ŠIBENIŠKE ULICE
O 001271
76
V
 
68
001890
001891
O 001841
CESTA MIMO SREDNJE ŠOLE
O 001941
309
V
 
69
001900
001901
O 001941
GRADIŠČE – SEVER
Z HŠ 1/A
174
V
 
70
001910
001911
O 001901
GRADIŠČE – POVEZOVALNA
Z HŠ 35
246
V
 
71
001920
001921
O 001941
CESTA DO LIČEN IN BAJCA
Z HŠ 44/A
164
V
 
72
001930
001934
O 001211
ODCEP MIMO VRTCA
Z HŠ 3
88
V
 
73
001930
001935
O 001211
ODCEP TRNJE – ZGORNJA
O 503181
67
V
 
74
001930
001936
O 001211
ODCEP TRNJE – SPODNJA
O 503181
108
V
 
75
001940
001941
O 001271
ULICA QUILIANO – GRADIŠČE
Z HŠ 7
1.265
V
 
76
001950
001951
O 001211
POT V GRIVČE – DO V.PILONA
O 001641
288
V
 
77
001960
001961
C R1 207
ULICA SREČKO KOSOVEL – BEVKOVA ULICA
Z HŠ 22
156
V
 
78
001970
001971
C R1 207
NA TRATI
O 001591
187
V
 
79
002000
002001
O 001261
ULICA MILANA KLEMENČIČA
Z PARKIRIŠČE
208
V
 
V... Vsa vozila
SKUPAJ: 
18.684 m
 
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
501010
501011
C R2 444
POT DO PEKARNE BELINGAR
Z HŠ 72
83
V
 
2
501010
501012
C R2 444
POVEZAVA R2 444 IN JP 501021
O 501021
106
V
 
3
501020
501021
C R2 444
POT MIMO VRTCA
O 001161
447
V
 
4
501030
501031
O 001161
ZGORNJA POT V ČRNIČAH
O 501041
422
V
 
5
501040
501041
C R2 444
POT NA VRH ČRNIČ
Z HŠ 100
293
V
 
6
501040
501042
O 501041
ČRNIČE KROŽNA
O 501041
43
V
 
7
501040
501043
O 501041
ODCEP DO ČRNIČE 107
Z HŠ 107
27
V
 
8
501060
501061
C R2 444
POT K POKOPALIŠČU
Z POKOP.
363
V
 
9
501060
501062
O 001991
ODCEP DO ČRNIČE 56/A
Z HŠ 56/A
64
V
 
10
501060
501063
O 001991
ODCEP DO ČRNIČE 55
Z HŠ 55
45
V
 
11
501070
501071
C R2 444
POT V KONJŠČAK
Z HŠ 16
192
V
 
12
501080
501081
O 001161
POT DO UŠAJEV
Z HŠ 1A
1.225
V
 
13
501080
501082
O 501081
RAVNE MIMO HŠ 8
O 501081
60
V
 
14
501080
501083
O 001161
ODCEP DO RAVNE 10/C
Z HŠ 10/C
71
V
 
15
501090
501091
O 001161
ODCEP SLEJKI
Z HŠ 30
646
V
 
16
501090
501092
O 001161
ODCEP TABOR
Z HŠ 21/A
378
V
 
17
501090
501093
O 501092
RAVNE MIMO HŠ 18
Z HŠ 21
47
V
 
18
501100
501101
C R2 444
SELO – MALOVŠE
O 501121
1.182
V
 
19
501100
501102
O 501101
MALOVŠE MIMO HŠ 20
O 501171
31
V
 
20
501100
501103
O 501101
MALOVŠE MIMO HŠ 24
O 501111
20
V
 
21
501100
501104
O 501111
MALOVŠE MIMO HŠ 27
O 501101
50
V
 
22
501100
501105
O 501101
MALOVŠE – POKOPALIŠČE II
KONEC PRCL. Št. 1192/3
220
V
 
23
501110
501111
O 501101
JERNEJEVA POT
O 501101
56
V
 
24
501120
501121
O 501101
MALOVŠE – POKOPALIŠČE
Z POKOP.
210
V
 
25
501130
501131
O 001011
LC 001010 – GOJAČE
O 501151
435
V
 
26
501130
501132
O 501141
POVEZOVALNA GOJAČE
O 501131
120
V
 
27
501130
501133
O 501131
POT K LIČNOVIM
O 501141
187
V
 
28
501130
501134
O 001012
OBRTNA CONA GOJAČE
O 001012
759
V
 
29
501130
501135
O 001012
OBRTNA CONA GOJAČE II
Z HŠ 5H
144
V
 
30
501130
501136
O 501141
GOJAČE POVEZOVALNA 
O 501131
55
V
 
31
501130
501137
O 501131
GOJAČE DO HŠ 44
Z HŠ 44
39
V
 
32
501140
501141
O 001011
GOJAČE – LOVSKA KOČA
Z HŠ 36/A
700
V
 
33
501140
501142
O 501141
GOJAČE – POD CERKVIJO
O 501141
107
V
 
34
501140
501143
O 501142
ODCEP DO GOJAČE 20
Z HŠ 20
49
V
 
35
501140
501144
O 501141
GOJAČE V VASI
O 501133
47
V
 
36
501140
501145
O 501141
GOJAČE – NAD CERKVIJO
Z HŠ 24A
64
V
 
37
501140
501146
O 501141
GOJAČE ODCEP DO HŠ 37
Z HŠ 37
53
V
 
38
501150
501151
O 501101
MALOVŠE – GOJAČE
O 501141
458
V
 
39
501150
501152
O 501151
GOJAČE MIMO HŠ 32
O 501141
53
V
 
40
501170
501171
O 501151
FETČEVA POT
O 501101
190
V
 
41
501170
501172
O 501171
MALOVŠE ODCEP DO HŠ 13
Z HŠ 13
34
V
 
42
501180
501181
C R3 611
POT SKOZI SELO
Z HŠ 100
884
V
 
43
501180
501182
O 501181
POT PROTI GRADU
Z HŠ 33/D
329
V
 
44
501180
501183
O 501181
POT V SELU
C R3 611
166
V
 
45
501180
501184
O 501181
POT NA JUG SELA
Z HŠ 81/A
147
V
 
46
501180
501185
O 501181
POT NA ZAHOD SELA
O 501221
428
V
 
47
501180
501186
O 501181
ODCEP DO SELO 68A
Z HŠ 68A
86
V
 
48
501180
501187
O 501181
SELO ODCEP DO HŠ 96/B
Z HŠ 96/B
57
V
 
49
501180
501188
O 501185
SELO MIMO HŠ 64
O 501181
241
V
 
50
501190
501191
O 001012
POT OB HITRI CESTI
C R2 444
223
V
 
51
501200
501201
O 501181
POVEZOVALNA PO SELU
O 501182
141
V
 
52
501200
501202
O 501201
SELO ODCEP DO HŠ 31
Z HŠ 31
41
V
 
53
501210
501211
C R3 611
POT DO POKOPALIŠČA
Z POKOP.
121
V
 
54
501220
501221
C R3 611
POT V STEPNJAK
Z EFEKT
314
V
 
55
501230
501231
C R3 611
OD ŠOLE ČEZ RODNE DO HC
O 501232
778
V
 
56
501230
501232
O 501231
BATUJE – ČRNIČE
C R2 444
742
V
 
57
501230
501233
O 501232
POT NA POKOPALIŠČE
Z POKOP.
137
V
 
58
501230
501234
O 501261
POT V DOLNJI KONEC
O 501261
179
V
 
59
501230
501235
O 501231
BATUJE MIMO HŠ 22
O 501231
119
V
 
60
501230
501236
O 501234
MIMO BATUJE 62/A
O 501234
54
V
 
61
501240
501241
C R3 611
POT NA BREZI
Z HŠ 77/B
109
V
 
62
501250
501251
C R3 611
POT MIMO MIZARSTVA
O 501231
417
V
 
63
501250
501252
O 501251
OC MLAKE JUG
Z HŠ 2C
155
V
 
64
501250
501253
O 501251
OC MLAKE SEVER
Z HŠ 1/H
237
V
 
65
501250
501254
C R3 611
R3 611 – BATUJE 1/B
Z HŠ 1/B
147
V
 
66
501260
501261
C R3 611
ZAHODNA POT MIMO KOVAČEVIH
O 501232
387
V
 
67
501260
501262
O 501261
BATUJE MIMO HŠ 67
O 501231
57
V
 
68
501260
501263
O 501261
POVEZAVA JP 501261 IN JP 501231
O 501231
30
V
 
69
501260
501264
O 501261
POVEZAVA JP 501261 IN JP 501232
O 501232
76
V
 
70
501280
501281
O 001031
POT MIMO PIRJEVCA – GULI
C R2 444
544
V
 
71
501280
501282
O 501281
VRTOVIN – ZAHOD
Z HŠ 27
107
V
 
72
501280
501283
O 001031
ODCEP DO VRTOVIN 29
Z HŠ 29
46
V
 
73
501290
501291
O 501302
POT SKOZI VRTOVIN
O 501302
113
V
 
74
501290
501292
O 501302
ODCEP BRAJDA – HRIB
Z HŠ 71/E
167
V
 
75
501300
501301
O 001031
ŠOLA – ŠATEJI – SUBANI
O 501311
609
V
 
76
501300
501302
O 501301
POT SKOZI VRTOVIN
O 001031
507
V
 
77
501310
501311
O 001031
POT SUBANI
Z HŠ 94
667
V
 
78
501310
501312
O 501311
ODCEP KOCJANI
Z HŠ 95/A
278
V
 
79
501320
501321
O 001032
KAPELICA – FEVČI
Z HŠ 108
190
V
 
80
501320
501322
O 001032
KAPELICA – LOZARJI
Z HŠ 100
396
V
 
81
501340
501341
C R2 444
POT DO GRŽELJI
Z HŠ 4
212
V
 
82
501340
501342
C R2 444
ODCEP VRTOVIN – POLJE
Z PODVO.
254
V
 
83
501340
501343
O 001031
ODCEP DO VRTOVIN 16/B
Z HŠ 16/B
127
V
 
84
501350
501351
C R2 444
POTOČE – KRKOČI
O 001031
594
V
 
85
501350
501352
O 501351
ODCEP DO POTOČE 21
Z HŠ 21
94
V
 
86
501360
501361
O 501351
POT PO POTOČAH
O 001031
182
V
 
87
501370
501371
C R2 444
ODCEP PRI STARI ŠPINI
O 501351
350
V
 
88
501380
501381
O 001031
CERKEV – BATAGELJI
Z HŠ 42
548
V
 
89
501380
501382
O 001031
ODCEP POKI
Z HŠ 44
425
V
 
90
501380
501383
O 501381
KAMNJE MIMO HŠ 56
O 001031
65
V
 
91
501380
501384
O 001031
POKOPALIŠČE – PRCL. 25/2
Z HŠ N.HŠ
125
V
 
92
501390
501391
O 001033
KAMNJE POVEZAVA
O 501381
171
V
 
93
501400
501401
O 001033
POT PROTI MLADICE
Z HŠ 9
112
V
 
94
501410
501411
O 001033
POT V KUKANJE
Z HŠ 44A
307
V
 
95
501420
501421
C R2 444
HROBAČI – ŽELEZNIŠKA POSTAJA
O 001081
992
V
 
96
501420
501422
O 501421
POT PO HROBAČIH
Z HŠ 32
75
V
 
97
501430
501431
O 501421
POKOPALIŠČE – SV. PETER
Z CERKEV
371
V
 
98
501440
501441
C R2 444
ODCEP GRIČ
Z HŠ 33A
160
V
 
99
501440
501442
C R2 444
OSNOVA ŠOLA – MIŠJE BRDO
KONEC PRCL. Št. 556/9
228
V
 
100
501440
501443
C R2 444
ODCEP DO DOBROVLJE 9/C
Z HŠ 9/C
141
V
 
101
501440
501444
O 501443
ODCEP DO DOBROVLJE 9/G
Z HŠ 9/G
44
V
 
102
501450
501451
O 501421
POT ČEZ HRIB
O 001081
145
V
 
103
501450
501452
O 501451
POT NA HRIB – ZAHODNA
O 001081
131
V
 
104
501450
501453
O 501452
POT NA HRIB – JUŽNA
Z HŠ 40/B
27
V
 
105
501460
501461
O 001081
VELIKA VAS – BEDENEC – TP
C R2 444
518
V
 
106
501470
501471
O 501461
POT SKOZI VELIKO VAS
O 501461
73
V
 
107
501470
501472
O 501471
DOBRAVLJE MIMO HŠ 62/A
O 501471
85
V
 
108
501490
501491
O 001081
PIKČI – KOZJA PARA
O 501501
770
V
 
109
501490
501492
O 501491
ODCEP DO DOBRAVLJE 98
Z HŠ 98
34
V
 
110
501500
501501
O 501491
POT V KOZJEPARO
Z HŠ 106
299
V
 
111
501510
501511
C R2 444
SKRILJE – BAJČI – DOBRAVLJE
C R2 444
1.792
V
 
112
501510
501512
O 501511
ODCEP MLAC
Z HŠ 90
176
V
 
113
501510
501513
O 501511
BAJČI – ZAHOD
Z HŠ 90/A
217
V
 
114
501510
501514
O 501511
SKRILJE DO HŠ 78
Z HŠ 78
23
V
 
115
501520
501521
O 501511
BAJČI – ZDEŠČE
Z HŠ 69
724
V
 
116
501530
501531
O 501511
ODCEP ZA RUŠTJE
Z HŠ 68
510
V
 
117
501530
501533
O 501531
RUŠENSKA CESTA
O 501531
92
V
 
118
501540
501541
O 501511
OBVOZNA CESTA SKRILJE
O 501551
549
V
 
119
501540
501542
O 501541
POT MIMO DOMA KRAJANOV
O 501511
61
V
 
120
501540
501543
O 501541
SKRILJE-STOMAŽ
O 001981
794
V
 
121
501540
501544
O 501541
ODCEP SKRILJE HŠ 38/A
Z HŠ 38/A
79
V
 
122
501550
501551
O 501511
POT ČEZ KISLI HRIB
Z HŠ 23
187
V
 
123
501550
501552
O 501551
SKRILJE MIMO HŠ 5
Z HŠ 6
42
V
 
124
501560
501561
O 503271
POT V JOUHOVNO
Z HŠ 100/A
865
V
 
125
501570
501571
C R2 444
POT V BRAJDO
Z HŠ 74
167
V
 
126
501570
501572
O 501571
CESTA DO HŠ 64
Z HŠ 64
48
V
 
127
501580
501581
O 501571
POT PO BRAJDI
Z HŠ 68
124
V
 
128
501580
501582
O 501581
CESTA DO HŠ 59/A
Z HŠ 59/A
31
V
 
129
501590
501591
C R2 444
POT OB PUNGRADU
Z POTOK
365
V
 
130
501590
501592
C R2 444
CESTA DO HŠ 39
Z HŠ 39
36
V
 
131
501600
501601
C R2 444
DULANA VAS
Z HŠ 92A
243
V
 
132
501610
501611
C R2 444
POT POD VIADUKTOM RIBNIK
Z HŠ 100
436
V
 
133
501620
501621
C R2 444
MEKLAVŠE
O 501631
196
V
 
134
501630
501631
C R2 444
ŽELEZNIŠKA POSTAJA – OB ŽELEZNICI
O 503271
291
V
 
135
501630
501632
C R2 444
POT NA NEMŠKARCO
Z NASIP
365
V
 
136
501630
501633
C R2 444
ODCEP PROTI NEMŠKARCI
Z NASIP
259
V
 
137
501630
501634
C R2 444
CESTA DO BONETA
Z HŠ 2
201
V
 
138
501640
501641
O 001151
POT STRGULKA
Z HŠ 23/B
107
V
 
139
501660
501661
O 001981
POT NA HRIB
Z HŠ 8/A
402
V
 
140
501660
501662
O 501661
ODCEP HRIB – VZHOD
Z HŠ 2
89
V
 
141
501670
501671
O 501661
HRIB – KLEMENČIČ
O 001981
211
V
 
142
501680
501681
O 501711
STOMAŽ – BRATINI
Z HŠ 86
943
V
 
143
501680
501682
O 501681
POT MIMO CERKVE
O 001981
65
V
 
144
501680
501683
O 001981
STOMAŽ – ZAHOD
Z HŠ 15
44
V
 
145
501690
501691
O 501681
ODCEP BATAGELJI
Z HŠ 76
327
V
 
146
501700
501701
O 501681
STOMAŽ – GRIŽE
Z HŠ 68
436
V
 
147
501710
501711
O 001981
STOMAŽ – PRI MLINU
Z MOST
439
V
 
148
501720
501721
O 501731
POT PO KRIŽU PROTI GRADU
Z GRAD
86
V
 
149
501720
501723
O 501721
POT PO REBRI
Z HŠ 16
43
V
 
150
501730
501731
O 503271
POT PO KRIŽU KROŽNA – ZAHOD
O 501731
359
V
 
151
501730
501732
O 501731
NUTOVA POT
O 501731
179
V
 
152
501730
501734
O 501732
ŠČEKOVA POT
O 501732
122
V
 
153
501730
501735
O 501732
DREJETEVA POT
O 501731
43
V
 
154
501730
501736
O 501732
BAJCOVA POT
Z HŠ 38
48
V
 
155
501730
501737
O 501731
OD ŠČEKOVE DO KOROŠČEVE
O 501734
38
V
 
156
501740
501741
O 001062
MAKOVCI – VELIKA VAS
O 501461
1.441
V
 
157
501740
501742
O 501741
ODCEP PODHUM
Z HŠ 12
96
V
 
158
501740
501743
O 501742
MALE ŽABLJE MIMO HŠ 15
Z HŠ 17/A
40
V
 
159
501740
501744
O 501741
ODCEP DO DOBRAVLJE 82
Z HŠ 82
34
V
 
160
501750
501751
O 001061
CESTA PROTI HITRI CESTI
Z HC
570
V
 
161
501760
501761
O 501741
PODHUM – BRATAŠEVCI
O 001062
288
V
 
162
501760
501762
O 001062
ODCEP BRATAŠEVCI
O 001062
109
V
 
163
501770
501771
O 001062
POT SKOZI JANEŽE
O 001062
120
V
 
164
501770
501772
O 501771
MALE ŽABLJE MIMO HŠ 67
Z HŠ 69
49
V
 
165
501780
501781
O 001062
JANEŽI-BITNJE-STRNOVŠE
O 501791
532
V
 
166
501780
501782
O 501791
MALE ŽABLJE MIMO HŠ 25
Z HŠ 27
77
V
 
167
501780
501783
O 501781
MALE ŽABLJE (BITNJE) KROŽNA
O 501781
149
V
 
168
501780
501784
O 501781
MALE ŽABLJE (BITNJE) MIMO HŠ 82
Z HŠ 79
48
V
 
169
501790
501791
O 001062
JANEŽI -STRNOVŠE
O 001062
242
V
 
170
501800
501801
O 001151
KOMPARI – BITOVI
O 001151
1.263
V
 
171
501800
501802
O 001151
POT NA TOKAJ
Z HŠ 74
134
V
 
172
501810
501811
O 501801
POT V BREG
Z HŠ 1
371
V
 
173
501820
501821
O 501801
POT V BELCOVŠE
Z HŠ 100/A
258
V
 
174
501830
501831
O 001151
POT FUŽINA ČAVEN
Z HŠ 76B
96
V
 
175
501830
501832
O 001151
ODCEP DO LOKAVEC 77/M
KONEC PRCL. Št. 584/1
146
V
 
176
501840
501841
O 001151
KOMPARSKA POT
C R3 609
449
V
 
177
501850
501851
O 001151
BRITH – PALJKI
O 501891
808
V
 
178
501850
501852
O 501851
ODCEP MIZINSKA VAS
Z HŠ 118
72
V
 
179
501860
501861
O 501851
ODCEP PRI CERKVI
Z HŠ 12/A
238
V
 
180
501860
501862
O 501861
ODCEP DO LOKAVEC 11/C
Z HŠ 11/C
86
V
 
181
501870
501871
O 501851
ODCEP KUŠI
Z HŠ 45
305
V
 
182
501880
501881
C R3 609
CERKEV – MIZINSKA VAS
Z HŠ 123
214
V
 
183
501880
501882
O 501881
LOKAVEC – MIZINSKA VAS I 
KONEC PRCL. Št. 2617/4
114
V
 
184
501880
501883
O 501882
LOKAVEC – MIZINSKA VAS II
KONEC PRCL. Št. 2651/4
51
V
 
185
501890
501891
C R3 609
PALJK – KOVAČI
O 501891
1.410
V
 
186
501890
501892
O 501891
POT SKOZI PALJKE
O 501891
185
V
 
187
501890
501893
O 501891
POT NA KOVAČEVŠE
Z HŠ 137
502
V
 
188
501890
501894
O 501891
LOKAVEC L3 – PALJKI
KONEC PRCL. Št. 2482/11
196
V
 
189
501900
501901
C R3 609
ODCEP NA BROD
Z HŠ 157A
88
V
 
190
501910
501911
C R3 609
POT NA BROD
Z HŠ 149
179
V
 
191
501920
501921
C R3 609
POT SKOZI SLOKARJE
O 501922
103
V
 
192
501920
501922
C R3 609
ODCEP SLOKARJI
Z HŠ 168
120
V
 
193
501930
501931
O 001211
POT SKOZI ČOHE
O 001211
198
V
 
194
501930
501932
O 501931
ODCEP ČOHI – BALINIŠČE
O 001211
249
V
 
195
501930
501933
O 501932
POVEZAVA JP 501932 IN JP 501931
O 501931
50
V
 
196
501930
501934
O 501931
LOKAVEC MIMO HŠ 202
O 501931
60
V
 
197
501940
501941
O 001211
POT SKOZI GORENJE
O 001211
146
V
 
198
501950
501951
O 001211
ODCEP GORENJE
Z HŠ 219
162
V
 
199
501960
501961
C R3 609
POT DO ŠPACAPANA
Z HŠ 1
163
V
 
200
501970
501971
O 503411
POT V BIZJAKE
Z HŠ 5
184
V
 
201
501970
501972
O 503411
POD HRASTI – BIZJAKI
O 501971
324
V
 
202
501970
501973
O 001311
ODCEP ULICE IVANA KOSOVELA
Z HŠ 21/C
51
V
 
203
501980
501981
O 503411
CVETNA ULICA
O 503411
102
V
 
204
501980
501982
O 503411
POT PROTI MLINU
Z POTOK
239
V
 
205
501980
501983
O 503411
POT PROTI ČIBEJU
Z HŠ 41
58
V
 
206
501980
501984
O 503411
POT PROTI BRECLJU
Z HŠ 45
117
V
 
207
501990
501991
C R2 444
KOŽMANI – ŽAPUŽE
O 503411
739
V
 
208
502010
502011
O 501991
POT MIMO LEMUTOVIH
O 501991
151
V
 
209
502010
502012
O 502011
KOŽMANI – DOLGA POLJANA
O 502411
509
V
 
210
502020
502021
O 503411
SPODNJA CESTA V ANDLOVCU
Z HŠ 102
275
V
 
211
502020
502022
O 503411
ZGORNJA CESTA V ANDLOVCU
O 503211
240
V
 
212
502040
502041
O 502051
POT NA GRAD
Z HŠ 32
224
V
 
213
502040
502042
O 001063
POT POD GRADOM
Z HŠ 37J
252
V
 
214
502040
502043
O 001063
VELIKE ŽABLJE MIMO HŠ 23
O 502041
32
V
 
215
502040
502044
O 502041
VELIKE ŽABLJE MIMO HŠ 32
O 502041
80
V
 
216
502040
502045
O 502041
BRITH – GRAFENCA
POLJSKA POT
172
V
 
217
502040
502046
O 001063
VELIKE ŽABLJE MIMO HŠ 43/A
POLJSKA POT
139
V
 
218
502050
502051
O 001063
ŽABLJE – MIMO POKOPALIŠČA
O 001063
443
V
 
219
502050
502052
O 502051
POT NA ZAHOD VELIKIH ŽABELJ
Z HŠ 13
71
V
 
220
502050
502053
O 001063
VELIKE ŽABLJE HŠ 92 – HŠ 8
O 502051
169
V
 
221
502050
502054
O 502053
ODCEP DO HŠ 9
Z HŠ 9
37
V
 
222
502050
502055
O 001063
POKOPALIŠČE
O 502051
75
V
 
223
502060
502061
O 502071
POT V VAS
Z HŠ 65/A
152
V
 
224
502070
502071
O 001063
VELIKE ŽABLJE – UHANJE
O 502101
2.701
V
 
225
502070
502072
O 502071
KROŽNA MIMO POTOKA
O 502071
133
V
 
226
502070
502073
O 502072
POT ČEZ POTOK
O 001063
79
V
 
227
502070
502074
O 502072
POVEZOVALNA – VZHOD
O 502061
75
V
 
228
502070
502075
O 001063
VELIKE ŽABLJE MIMO HŠ 91
POLJSKA POT
113
V
 
229
502070
502076
O 502061
VELIKE ŽABLJE MIMO HŠ 72
O 502074
96
V
 
230
502080
502081
O 001063
VRTOVČE – PO VASI
Z HŠ 8
177
V
 
231
502080
502082
O 502081
VRTOVČE MIMO HŠ 12
O 502081
93
V
 
232
502090
502091
O 001063
VRTOVČE – LISJAKI
Z HŠ 24
614
V
 
233
502100
502101
O 001111
USTJE – UHANJE
O 502071
1.404
V
 
234
502100
502102
O 502101
ODCEP DO USTJE HŠ 84
Z HŠ 85
86
V
 
235
502110
502111
O 502101
VAS – GABRIJELI
Z HŠ 64
221
V
 
236
502110
502112
O 502101
ODCEP DO USTJE 68/A
Z HŠ 68/A
53
V
 
237
502120
502121
O 001111
POT PO VASI
O 502111
224
V
 
238
502120
502122
O 001111
POT PROTI SV. JANEZU
Z HŠ 52
112
V
 
239
502130
502131
O 502101
USTJE – DOLENJE
O 001102
593
V
 
240
502130
502132
O 502131
ODCEP JOVŠČEK (KROŽNA)
O 502131
150
V
 
241
502130
502133
O 001102
POT SKOZI DOLENJE
O 001102
212
V
 
242
502150
502151
O 001122
VIDMARJI – TEVČE
O 001122
518
V
 
243
502150
502152
O 001122
ODCEP DO TEVČE 21
Z HŠ 21
202
V
 
244
502160
502161
O 001121
POT V ŠTRANCARJE
Z HŠ 13
244
V
 
245
502160
502162
O 502161
ŠTRANCARJI – TEVČE
O 001122
749
V
 
246
502160
502163
O 001122
ODCEP DO PLANINA 4/A
Z HŠ 4/A
77
V
 
247
502170
502171
O 001121
ODCEP MARCI
Z HŠ 23
267
V
 
248
502170
502172
O 502171
ODCEP DO PLANINA 26
POLJSKA POT
89
V
 
249
502170
502173
O 502172
ODCEP DO PLANINA 30/A
POLJSKA POT
49
V
 
250
502180
502181
O 001102
POT V BRITH
O 001121
514
V
 
251
502180
502182
O 001121
CERKEV – TP
Z HŠ 56
54
V
 
252
502180
502183
O 001121
ODCEP DO TP
O 502182
67
V
 
253
502180
502184
O 001121
ODCEP HONICE
Z HŠ 37
67
V
 
254
502180
502185
O 001102
ODCEP NOVO NASELJE
Z HŠ 88/B
276
V
 
255
502180
502186
O 502185
ODCEP DO PLANINA 91/G
Z IGRIŠČE
187
V
 
256
502180
502187
O 001121
ODCEP DO PLANINA 34/A
O 502184
62
V
 
257
502190
502191
O 001103
POT KOBOLI
Z HŠ 100
122
V
 
258
502190
502192
O 502191
KOBOLI KROŽNA
O 502193
103
V
 
259
502190
502193
O 001103
ODCEP PLANINE
POLJSKA POT
462
V
 
260
502190
502194
O 502193
ODCEP DO PLANINA 116
Z HŠ 116
82
V
 
261
502200
502201
O 001121
ODCEP GORENJA VAS
Z HŠ 82/A
311
V
 
262
502200
502202
O 001121
ODCEP DO PLANINA 76/B
POLJSKA POT
160
V
 
263
502210
502211
O 001091
POT SKOZI ŠMARJE
Z HŠ 10
146
V
 
264
502210
502212
O 001091
POT MIMO ŠTEFANOVIH
O 001091
196
V
 
265
502210
502213
O 502214
POT MIMO GROFOVGA HRAMA
O 502211
72
V
 
266
502210
502214
O 001091
POT PROTI KALU
Z HŠ 8
61
V
 
267
502210
502215
O 001064
POT PROTI GASILSKEMU DOMU
Z HŠ 48/F
116
V
 
268
502210
502216
O 502212
ODCEP ŠTEFANOVI
Z HŠ 37
49
V
 
269
502220
502221
O 001063
ŠMARJE – POTOK
Z HŠ 66
927
V
 
270
502230
502231
O 001064
ŠMARJE – JAKULINI
Z HŠ 62
842
V
 
271
502240
502241
O 502231
POT SKOZI HRASTJE
Z HŠ 50
106
V
 
272
502250
502251
O 001091
KROŽNA SKOZI ZAVINO
O 001091
513
V
 
273
502250
502252
O 502251
ODCEP PUŠČA
Z HŠ 13
139
V
 
274
502260
502261
O 001103
POT MIMO CERKVE
O 001103
292
V
 
275
502260
502262
O 502261
POT NA GRIŽO
Z HŠ 78
66
V
 
276
502260
502263
O 502261
ODCEP V GORENJI KONEC
Z HŠ 75
137
V
 
277
502260
502264
O 502262
ODCEP DO GABERJE 78
Z HŠ 78
63
V
 
278
502270
502271
O 001103
ODCEP DO KEGLJIŠČA
Z HŠ 95
47
V
 
279
502280
502281
O 001103
ODCEP – VZHOD
Z HŠ 87
162
V
 
280
502290
502291
O 001103
ODCEP PEGANSKA VAS
Z HŠ 92
231
V
 
281
502290
502292
O 001103
POT ČEZ JEGNO
O 001103
82
V
 
282
502300
502301
O 001103
ŠOLA – POKOPALIŠČE
O 001103
291
V
 
283
502300
502302
O 502301
POT NA POLJE
POLJSKA POT
295
V
 
284
502300
502303
O 502302
POT NA DRSALCO
Z HŠ 8
113
V
 
285
502310
502311
O 001052
KODROVI – PEČENKOVI
Z VODOHRAN
975
V
 
286
502310
502312
O 001052
POVEZAVA LC 001052 IN JP 502311
O 502311
386
V
 
287
502310
502313
O 502311
BRJE MIMO HŠ 46
O 502311
152
V
 
288
502310
502314
O 502311
ODCEP DO BRJE 26
Z HŠ 26
74
V
 
289
502310
502315
O 502311
ODCEP DO BRJE 25
Z HŠ 25
21
V
 
290
502320
502321
O 001052
ODCEP SV. MARTIN
Z CERKEV
220
V
 
291
502340
502341
O 001052
ODCEP ŽULJI
Z HŠ 106
172
V
 
292
502340
502342
O 001052
ODCEP DO BRJE 105
Z HŠ 105
63
V
 
293
502350
502351
O 001052
MARTINI – MOŽINI – CINKI
Z HŠ 79B
1.428
V
 
294
502350
502352
O 502351
ODCEP DO BRJE 59
Z HŠ 59
62
V
 
295
502360
502361
O 502351
ODCEP FURLANI
Z HŠ 80
435
V
 
296
502370
502371
O 502311
BRJE – MRAVLJEVI
C 001050
712
V
820 – Nova Gorica
297
502380
502381
O 001111
POT V PLAČAH
O 001111
400
V
 
298
502380
502382
O 502381
ODCEP DO PLAČE 19/A
Z HŠ 19/A
42
V
 
299
502380
502383
O 502381
ODCEP PLAČE 37/A
Z HŠ 37/A
79
V
 
300
502380
502384
O 001111
ODCEP DO PLAČE 36
Z HŠ 36
63
V
 
301
502380
502385
O 001111
PLAČE – SREDNJA VAS
O 001111
550
V
 
302
502380
502386
O 001111
PLAČE MIMO HŠ 27/A
Z HŠ 24/B
55
V
 
303
502390
502391
O 001111
VZPOREDNA POT V PLAČAH
O 001111
108
V
 
304
502390
502392
O 001111
PLAČE – TABOR
O 001111
439
V
 
305
502390
502393
O 001111
ODCEP DO PLAČE 58
Z HŠ 58
71
V
 
306
502390
502394
O 001111
PLAČE ODCEP DO 66
Z HŠ 66
201
V
 
307
502410
502411
O 502421
POT NA ZAHOD DOLGE POLJANE I
Z HŠ 2J
233
V
 
308
502410
502412
O 502421
POT NA ZAHOD DOLGE POLJANE II
Z HŠ 2B
65
V
 
309
502420
502421
C R2 444
POT V DOLGO POLJANO
O 001133
826
V
 
310
502430
502431
O 502441
DOLGA POLJANA – CESTA COL
C R1 207
1.360
V
 
311
502430
502432
O 502431
POT MIMO TRGOVINE
O 001133
63
V
 
312
502430
502433
O 502431
ODCEP ŠMIŠKI KONEC
O 502431
446
V
 
313
502430
502434
O 502433
ODCEP DO DOLGA POLJANA 32/B
Z HŠ 32/B
138
V
 
314
502440
502441
O 001132
POT PO VASI
O 502431
213
V
 
315
502440
502442
O 001132
DOLGA POLJANA – IGRIŠČE
Z IGRIŠ.
224
V
 
316
502450
502451
O 001131
PIRČEVSKA VAS – ŠUMLJAK – GRAPA
O 001131
1.041
V
 
317
502450
502452
O 001131
POT MIMO ZADRUŽNEGA DOMA
O 001131
164
V
 
318
502450
502453
O 001132
POT DO POKOPALIŠČA
Z POKOP.
70
V
 
319
502450
502454
O 001131
POT POD LUŽARJEVIMI
Z HŠ 80
28
V
 
320
502450
502455
502451
Budanje (mimo HŠ 11a)
parc. 376
89
V
 
321
502460
502461
O 502451
ODCEP V PEROVCE
Z HŠ 5/F
219
V
 
322
502470
502471
O 001131
CURKOVSKA VAS – KODELJSKA
O 001141
241
V
 
323
502470
502472
O 502471
CURKOVSKA VAS – VZHOD
Z HŠ 82/B
49
V
 
324
502470
502473
O 001131
POT POD KRANJČEVSKO
Z HŠ 30/A
204
V
 
325
502470
502476
O 001131
ODCEP DO ŠOLE
O 502478
108
V
 
326
502470
502477
O 001132
BRITH – RAVNE
O 001141
392
V
 
327
502470
502478
O 001131
PEVCOVI – MIKLETOVA KAP
O 001141
206
V
 
328
502470
502479
O 001131
BRITH – ZAHOD
Z HŠ 76
31
V
 
329
502480
502481
O 001141
ŽGAVSKA – SV. AHACIJ
Z CERKEV
615
V
 
330
502480
502482
O 001141
ODCEP KORENOV BORŠT
Z HŠ 127/B
111
V
 
331
502480
502483
O 001141
ODCEP SEVERSKA
Z HŠ 138
139
V
 
332
502480
502484
O 001141
BUDANJE MIMO HŠ 128
O 502483
69
V
 
333
502480
502485
O 001131
BUDANJE HŠ 73 – HŠ 57
O 502477
46
V
 
334
502480
502486
O 001141
KLANEC – ZMAGO
Z HŠ 121
55
V
 
335
502480
502487
O 001141
ODCEP KLANEC
O 502501
36
V
 
336
502480
502488
O 502485
BUDANJE KROŽNA
O 502485
61
V
 
337
502490
502491
C R2 444
AVTOBUSNA POSTAJA – PILIH
Z HŠ 1/P
314
V
 
338
502490
502492
C R2 444
ZA PICERIJO ANJA
Z HŠ 3/D
272
V
 
339
502500
502501
O 001141
ŽGAVSKA – SEVERSKA
O 502471
330
V
 
340
502520
502522
O 001193
RIMSKA CESTA
Z HŠ 33
597
V
 
341
502520
502523
C R3 621
POT NA GRIČ
Z HŠ 11
176
V
 
342
502520
502524
C R3 621
ODCEP DO VIŠNJE 21
Z HŠ 21
138
V
 
343
502520
502525
C R3 621
VIŠNJE – BELA
O 502522
677
V
 
344
502530
502531
O 001193
POT SKOZI BELO
O 001192
329
V
 
345
502550
502551
O 001191
POT SKOZI PODKRAJ
O 001191
189
V
 
346
502550
502552
O 001191
PODKRAJ – REGIONALNA CESTA
C R3 621
180
V
 
347
502550
502553
O 001191
ODCEP DO PODKRAJ 63
Z HŠ 63
158
V
 
348
502550
502554
O 001191
ODCEP DO PODKRAJ 47/B
Z HŠ 47/B
100
V
 
349
502550
502555
O 502551
O 502551 – IGRIŠČE
Z HŠ 12
84
V
 
350
502560
502561
C R3 621
ŠTEFANČIČI – SREBOTI
Z HŠ 107
433
V
 
351
502570
502571
C R3 621
ODCEP STARA REGIONALNA CESTA
Z HŠ 97
44
V
 
352
502580
502581
C R3 621
ODCEP V HRUŠICI
Z HŠ 98
374
V
 
353
502590
502591
O 001182
LAZARJEVO BRDO – SUHI VRH
Z KAPELA
835
V
 
354
502600
502601
O 001182
SONČNA RAJDA – ŠKVARČI
Z HŠ 24
827
V
 
355
502610
502611
O 502621
ODCEP DOLAR
Z HŠ 9
797
V
 
356
502620
502621
O 001182
POT POLIČAR
Z HŠ 8
795
V
 
357
502630
502631
C 130120
STRMEC – ROBAR
Z HŠ 22
412
V
279 – Idrija
358
502640
502641
C RT 936
ŽAGOLIČ – STRMEC
C 630620
4.380
V
1.342 – Idrija
359
502640
502642
O 502651
ODCEP JERINOVEC
Z HŠ 2
141
V
 
360
502640
502644
O 502641
MIKŽI
C RT 936
463
V
 
361
502640
502645
O 502641
KRANČAR
Z HŠ 9
351
V
 
362
502650
502651
O 502641
PREDGOZDNIK – STRMEC
O 630621
2.452
V
173 – Idrija
363
502660
502661
C R1 207
MALO POLJE – COL
Z HŠ 15
1.794
V
 
364
502670
502671
C R1 207
HRASTOVA GORICA
Z HŠ 102
225
V
 
365
502670
502672
C R1 207
POT DO REZNIGA GRIČA
Z HŠ 92/D
177
V
 
366
502670
502673
C R1 207
ZGOJNE
Z HŠ 92/C
156
V
 
367
502670
502674
C R1 207
MEJAKOVI BOROVCI
Z HŠ 91/A
125
V
 
368
502670
502675
C R1 207
POT DO CURKA
Z HŠ 3/B
79
V
 
369
502680
502681
C R1 207
MIMO IGRIŠČA NA COLU I
C R1 207
255
V
 
370
502680
502682
O 502681
VRH DRAG
Z HŠ 106
102
V
 
371
502680
502683
O 502681
MIMO IGRIŠČA NA COLU II
Z HŠ 124
206
V
 
372
502690
502691
C R1 207
KROŽNA NA TRG
O 502691
154
V
 
373
502690
502692
O 502691
POT ZA TRILEKOM
Z HŠ 73
83
V
 
374
502700
502701
O 502691
POT NA VODIŠKO
O 001182
165
V
 
375
502700
502702
O 001182
PREKRANJCA
Z HŠ 90E
185
V
 
376
502700
502703
O 001182
ŽERIVŠE
Z HŠ 88G
263
V
 
377
502700
502704
O 502701
ODCEP DO COL 82
Z HŠ 82
133
V
 
378
502710
502711
C R1 207
POT MIMO ŠOLE
C R3 621
151
V
 
379
502720
502721
C R3 621
POT V SPODNJE OREŠJE
Z HŠ 55
274
V
 
380
502730
502731
C RT 936
POT K JURIJU
Z HŠ 27
1.179
V
 
381
502730
502732
O 502731
ODCEP LEMOVŠKI GRIČ
Z HŠ 24
958
V
 
382
502730
502733
O 502731
ODCEP LUKNJA
Z HŠ 25
295
V
 
383
502740
502741
C RT 936
POT PO MAKOBETIH – SREDNJA
Z HŠ 2/A
151
V
 
384
502740
502742
C RT 936
MAKOBETI – RUŠTOVI
Z HŠ 1
96
V
 
385
502740
502743
O 502741
MAKOBETI – ZGORNJA
Z HŠ 2/C
88
V
 
386
502750
502751
C RT 936
POT SKONČAR
Z GC
1.496
V
 
387
502750
502752
O 502751
POT ŽEJNI
Z HŠ 7
230
V
 
388
502750
502753
O 502761
POT MATEČK
Z HŠ 11
207
V
 
389
502760
502761
O 502751
ODCEP FRATAR
Z HŠ 10
475
V
 
390
502770
502771
C RT 936
KOVŠCI
Z HŠ 18
193
V
 
391
502780
502781
O 502641
ŽGAVČEV VRH – PAJERŠE
Z KAPELA
616
V
 
392
502790
502791
C RT 936
KOVK – ŽGAVC
Z GOZ.C.
536
V
 
393
502800
502801
C RT 936
MAJERIJA-STRMIM DOLOM
Z HŠ 15
469
V
 
394
502810
502811
C RT 936
POT NA SINJI VRH
Z HŠ 10/A
1.409
V
 
395
502820
502821
O 502811
ODCEP PETERLINI
Z HŠ 6
488
V
 
396
502830
502831
O 502821
ODCEP ŠKOLOBRINI
Z HŠ 5
174
V
 
397
502840
502841
C RT 936
OŠ. KOVK – URBAN
Z GOZ.C.
1.129
V
 
398
502850
502851
C RT 936
ŽANDARINI
Z HŠ 2/A
99
V
 
399
502860
502861
C RT 936
POT POD MEJO
Z HŠ 97
196
V
 
400
502870
502871
C RT 936
POT NA LAHOV GRIČ
Z HŠ 105
643
V
 
401
502880
502881
C RT 936
POT V DOL. ČEBEJEVEC
Z ODC.86
496
V
 
402
502890
502891
C RT 936
ANG. GORA – OJSTRICA
Z HŠ 74
1.288
V
 
403
502900
502901
C RT 936
POT V GORNJO PRISTAVO
Z HŠ 76
180
V
 
404
502910
502911
C RT 936
NA VRHU – POD ZIDOM
Z HŠ 83
467
V
 
405
502920
502921
O 502911
ODCEP OBRTLJAVEC
Z HŠ 81
113
V
 
406
502930
502931
C RT 936
OTLICA – MOLJK
Z HŠ 59
515
V
 
407
502940
502941
C RT 936
CERKOVINA – POLJANCI
Z HŠ 46
274
V
 
408
502950
502951
C RT 936
CERKOVINA – KURJA VAS
Z HŠ 31
699
V
 
409
502950
502952
C RT 936 
RT 936 – OSNOVNA ŠOLA OTLICA
OSNOVNA ŠOLA 
93
V
 
410
502950
502953
O 502951
ODCEP DO ORLICA 38
Z HŠ 37
75
V
 
411
502960
502961
C RT 936
KITAJSKA – SIBIRIJA
Z GOZ.C.
895
V
 
412
502970
502971
O 502961
ODCEP ADAMOVEC
Z HŠ 25
311
V
 
413
502980
502981
C RT 936
BIZJAK – OBREZNICA
Z HŠ 135/A
586
V
 
414
502990
502991
C RT 936
POD KLEČETOM
Z HŠ 134
497
V
 
415
503010
503011
C RT 936
LAZ.H. – POLH – PODKAPELICE
Z HŠ 132
1.075
V
 
416
503030
503031
C RT 936
POT NA PODMAJ
Z HŠ 108
581
V
 
417
503040
503041
C RT 936
DOLINA – NA GRIČU
Z HŠ 103
335
V
 
418
503050
503051
C RT 936
HOTEL – LIKARJI
Z OBRAČ.
359
V
 
419
503070
503071
O 503101
HOTEL – BIZJAKI
O 001171
801
V
 
420
503080
503081
O 001171
POLANCI – V BAJTI
Z HŠ 25
579
V
 
421
503090
503091
O 503081
ODCEP BEVK
Z HŠ 31
243
V
 
422
503100
503101
C RT 936
HOTEL – NA STARIH LAZIH
Z HŠ 85
749
V
 
423
503110
503111
C RT 936
PREDMEJA – V LUKNJI
Z HŠ 15/A
423
V
 
424
503110
503112
O 503111
PREDMEJA – PAROBANOVŠE
Z HŠ 26
770
V
 
425
503110
503113
C RT 936
PREDMEJA POVEZAVA RT 936
C RT 936 
392
V
 
426
503110
503114
O 503112
ODCEP DO PREMEJA 14
Z HŠ N.H.
171
V
 
427
503120
503121
O 001171
KORENINA – RUPA
Z HŠ 30/A
764
V
 
428
503130
503131
O 001101
POT DO ČISTILNE
Z Č.NAP.
336
V
 
429
503140
503141
O 001941
POT OB LOKAVSCKU
Z BAJER
1.270
V
 
430
503140
503142
O 001941
ODCEP DO GRADIŠČE 1/C
Z HŠ 1/C
130
V
 
431
503150
503151
O 001661
GRIVŠKA POT
O 001951
92
V
 
432
503150
503152
O 001661
LAVRIČEVA CESTA DO HŠ 8 
Z HŠ 8
52
V
 
433
503150
503153
O 001951
ODCEP DO LAVRIČEVA CESTA 6
Z HŠ 6
97
V
 
434
503150
503154
O 001951
ODCEP DO GRIVŠKA POT 37
Z HŠ 37
80
V
 
435
503160
503161
O 001641
POT V GRIVŠE
Z HŠ 15
409
V
 
436
503160
503162
O 503161
POT V JOUŠNIK
Z HŠ 11
44
V
 
437
503160
503163
O 001641
POVEZAVA LK 001641 IN LK 001651
O 001651
88
V
 
438
503160
503164
O 001641
NA JASI – VENA PILONA I
KONEC PRCL. Št. 62/18
164
V
 
439
503160
503165
O 503164
NA JASI – VENA PILONA II
PRCL. Št. 62/16
203
V
 
440
503170
503171
O 001211
PEŠPOT OB HUBLJU
O 001842
446
B
 
441
503170
503172
O 001321
ZA STARIM MLINOM
Z PARKIRIŠČE
171
V
 
442
503170
503173
O 001841
ZA GRADOM – OB HUBLJU
O 001321
397
V
 
443
503180
503181
O 001211
PEŠPOT TRNJE – LAVRIČEV
Z TRG
230
B
 
444
503190
503191
O 001351
PEŠPOT OB VRTCU RIBNIK
O 001381
221
B
 
445
503190
503192
O 001361
PEŠPOT RIBNIK
O 503191
103
B
 
446
503200
503201
O 503171
OB VRTCU HUBELJ
O 001934
64
B
 
447
503210
503211
O 002011
ANDLOVEC – UL. MILANA K.
O 002001
473
B
 
448
503220
503221
O 001161
ČRNIČE – POVEZAVA
C R2 444
396
V
 
449
503220
503222
O 503221
ČRNIČE PRI HRASTU
Z HŠ 116
200
V
 
450
503230
503231
C R2 444
POT V LOGISTIČNI CENTER
Z HŠ 79
238
V
 
451
503230
503232
C R3 609
CESTA OB STADIONU
Z STADION
117
V
 
452
503230
503233
O 001331
ODCEP DO TOVARNIŠKA CESTA 4
Z HŠ 4
41
V
 
453
503230
503235
O 001751
ODCEP DO GORIŠKA CESTA 65/A
Z HŠ 65/A
75
V
 
454
503230
503236
C R3 609
ABC AJDOVŠČINA
Z HŠ 29/E
154
V
 
455
503240
503241
C R2 444
POD LETALIŠČEM I
Z HŠ 8
166
V
 
456
503240
503242
O 503241
POD LETALIŠČEM II
Z HŠ 13
233
V
 
457
503250
503251
O 001211
POT V GRAPO
Z HŠ 63
250
V
 
458
503250
503252
O 001211
POT V MAJERIJO
Z HŠ 40
181
V
 
459
503260
503261
O 001133
POT V OTAVE
Z HŠ 1G
122
V
 
460
503270
503271
C R2 444
VIPAVSKI KRIŽ – CESTA
O 501731
1.061
V
 
461
503270
503272
O 503271
VIPAVSKI KRIŽ – LC 001061
O 001061
454
V
 
462
503270
503273
O 503271
CESTA MIMO HŠ 30/A
Z HŠ 98
216
V
 
463
503270
503274
O 503272
CESTA NA GRAD VIPAVSKI KRIŽ
Z PARKIRIŠČE
254
V
 
464
503280
503281
C R1 207
PETERLINOVCA
Z HŠ 35
126
V
 
465
503280
503282
O 001441
C 001441 – SLEJKOTI
Z HŠ 29
61
V
 
466
503290
503291
O 001591
ODCEP NA POLŽEVI ULICI II
Z HŠ 15C
42
V
 
467
503290
503292
O 001591
POLŽEVA – VZPOREDNA
Z HŠ 15/A
73
V
 
468
503290
503293
O 001591
ODCEP NA POLŽEVI ULICI – VZHOD SPODNJA
Z HŠ 76
53
V
 
469
503290
503294
O 001591
ODCEP NA POLŽEVI ULICI – VZHOD ZGORNJA
Z HŠ 72
43
V
 
470
503300
503301
C R2 444
CESTA DO KURIVA II
KONEC PRCL. Št. 3381/3
929
V
 
471
503300
503302
O 503301
CESTA DO KURIVA III
KONEC PRCL. Št. 3550/8
121
V
 
472
503300
503303
O 503302
CESTA DO KURIVA IV
KONEC PRCL. Št. 3550/8
61
V
 
473
503300
503304
O 503301
CESTA DO KURIVA V
KONEC PRCL. Št. 1918/12
471
V
 
474
503300
503305
O 001741
CESTA DO KURIVA VI
Z HŠ 23
118
V
 
475
503300
503306
C R2 444
OKROG BENCINSKE ČRPALKE
C R2 444
289
V
 
476
503300
503307
O 001741
MIMO TOVARNIŠKA CESTA 6/F
KONEC PRCL. Št. 1740/4
224
V
 
477
503310
503311
O 001871
ŠIBENIŠKA ULICA KROŽNO
O 001871
46
V
 
478
503320
503321
O 001491
SLOMŠKOVA ULICA – CANKARJEV TRG
Z HŠ 12
48
V
 
479
503330
503331
C R1 207
ODCEP IDRIJSKA CESTA – ZAGORNJA
Z HŠ 18/H
71
V
 
480
503330
503332
C R1 207
ODCEP IDRIJSKA CESTA – SREDNJA
Z HŠ 16/C
62
V
 
481
503330
503333
O 001471
PEŠPOT NA LIVADI
Z UNIVERZA 
90
B
 
482
503340
503341
O 001391
ODCEP KIDRIČEVA ULICA
Z HŠ 35
76
V
 
483
503350
503351
O 001591
ODCEP NA POLŽEVI ULICI – VZHOD
Z HŠ 29
65
V
 
484
503360
503361
O 001551
GRIVŠKA POT – VZHOD
Z HŠ 22
109
V
 
485
503370
503371
O 001591
CESTA IX. KORPUSA – CEBEJEVA ULICA
Z HŠ 44
59
V
 
486
503380
503381
O 001262
CEBEJEVA ULICA – VZHOD ZGORNJA
Z HŠ 30
66
V
 
487
503390
503391
O 001661
LAVRIČEVA CESTA – OB CEBEJEVI ULICI
Z HŠ 8
72
V
 
488
503400
503401
O 001841
ODCEP VILHARJEVE ULICE
Z HŠ 61
116
V
 
489
503400
503402
O 001891
OKROG PARKIRIŠČA
O 001891
128
V
 
490
503410
503411
C R2 444
ANDLOVEC – KOSOVELOVA
O 501971
878
V
 
491
503410
503412
O 503411
MIMO VIPAVSKA CESTA 19/A
Z HŠ 21
77
V
 
492
503420
503421
O 001321
POT V PARK
Z HŠ 17
128
V
 
493
503420
503422
O 001321
POT OB HUBLJU
O 503423
800
V
 
494
503420
503423
C R2 444
VIPAVSKA CESTA – MERCATOR CENTER
Z HŠ 8/A
218
V
 
495
503420
503424
O 001531
GORIŠKA CESTA MIMO HŠ 13
O 001531
156
V
 
496
503420
503425
O 001531
ODCEP DO GORIŠKA CESTA 7
Z HŠ 7
54
V
 
497
958060
958061
C 458410
ODCEP DUPLJE
O 502483
191
V
292 – Vipava
V... Vsa vozila 
B... Kolesarji in pešci
SKUPAJ: 
149.336 m
 
8 . člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
950100
950101
O 503172
KJ PREŠERNOVA ULICA – GORIŠKA CESTA 
O 950103
731
K
 
2
950100
950102
O 001321
KJ GORIŠKA CESTA – ZUPANČIČEVA ULICA
O 950101
526
K
 
3
950100
950103
O 950101
KJ GORIŠKA CESTA – PETROL
Z HŠ 29
152
K
 
K... Kolesarji
SKUPAJ: 
1.409 m
 
9. člen 
Skupna dolžina kategoriziranih cest v Občini Ajdovščina znaša 282.462 m.
10. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-408 (507) z dne 3. 12. 2020.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 104/13).
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3710-0007/2020
Ajdovščina, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti