Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3150. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9356.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 21. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljiščih
– s parc. št. 1478/3 k.o. Senik pri Tomažu;
– s parc. št. 1360 k.o. Ključarovci pri Ormožu;
– s parc. št. 1447 k.o. Bratonečice;
– s parc. št. 1604/1 k.o. Koračice;
– s parc. št. 1198 k.o. Rucmanci;
– s parc. št. 578 k.o. Tomaž.
2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0035/2021
Sveti Tomaž, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko 

AAA Zlata odličnost