Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3122.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 11. redni seji dne 2. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljišču s parc. št. 1535/5 k.o. Savci.
2. 
Zemljišče iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-8/2020 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko 

AAA Zlata odličnost