Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2841. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7731.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. redni seji dne 17. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninams parc št. 789/2 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 789/2), s parc. št. 789/1 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 789/1) in s parc. št. 788 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 788/1), se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0009/2019-13
Borovnica, dne 17. oktobra 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti