Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3904. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 18. 11. 2018, stran 12917.

  
P O R O Č I L O 
Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 18. 11. 2018 
Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: komisija) je na svoji seji dne 22. 11. 2018 ob 17.30 uri, na podlagi glasovanja na rednih volitvah za Občinski svet Občine Ajdovščina dne 18. 11. 2018, ugotovila izid volitev.
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 15.765 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 8.945 volivcev ali 56,74 %. Veljavnih glasovnic za občinski svet je bilo 8.678, neveljavnih 267, oddanih pa 8.945. Pri delu volilnih odborov niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi vplivale na izid volitev.
V roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov, povezanih z volitvami v občinski svet.
Komisija je ugotovila, da je izid glasovanja na voliščih 18. 11. 2018, na volišču za predčasno glasovanje in glasovanja po pošti naslednji:
1. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovščina po listah v občini:
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
 %
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
320
3,69 %
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1013
11,67 %
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
926
10,67 %
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1873
21,58 %
5.
LEVICA
403
4,64 %
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
1609
18,54 %
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
327
3,77 %
8.
NARODNA STRANKA DELA
320
3,69 %
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1887
21,74 %
SKUPAJ
8678
100,00 %
2. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovščina po listah v volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 1
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
 %
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
116
6,77 %
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
206
12,03 %
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
137
8,00 %
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
337
19,67 %
5.
LEVICA
136
7,94 %
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
220
12,84 %
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
86
5,02 %
8.
NARODNA STRANKA DELA
80
4,67 %
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
395
23,06 %
SKUPAJ
1713
100,00 %
VOLILNA ENOTA 2
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
 %
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
59
3,01 %
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
277
14,12 %
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
165
8,41 %
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
390
19,88 %
5.
LEVICA
117
5,96 %
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
360
18,35 %
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
64
3,26 %
8.
NARODNA STRANKA DELA
56
2,85 %
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
474
24,16 %
SKUPAJ
1962
100,00 %
VOLILNA ENOTA 3
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
 %
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
63
4,02 %
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
165
10,52 %
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
255
16,26 %
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
443
28,25 %
5.
LEVICA
54
3,44 %
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
271
17,28 %
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
66
4,21 %
8.
NARODNA STRANKA DELA
 
0,00 %
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
251
16,01 %
SKUPAJ
1568
100,00 %
VOLILNA ENOTA 4
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
 %
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
34
2,04 %
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
153
9,17 %
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
274
16,42 %
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
342
20,49 %
5.
LEVICA
45
2,70 %
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
344
20,61 %
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
38
2,28 %
8.
NARODNA STRANKA DELA
79
4,73 %
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
360
21,57 %
SKUPAJ
1669
100,00 %
VOLILNA ENOTA 5
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
 %
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
48
2,72 %
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
212
12,00 %
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
95
5,38 %
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
361
20,44 %
5.
LEVICA
51
2,89 %
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
414
23,44 %
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
73
4,13 %
8.
NARODNA STRANKA DELA
105
5,95 %
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
407
23,05 %
SKUPAJ
1766
100,00 %
Komisija je na podlagi oddanih glasov za liste ter izračuna količnikov za posamezno volilno enoto ugotovila, da so bili podeljeni mandati naslednjim listam:
– štirje direktni mandati Slovenski demokratski stranki – SDS, v 2. volilni enoti, v 3. volilni enoti, v 4. volilni enoti in v 5. volilni enoti,
– trije direktni mandati Listi Burja – Lista za razvoj občine Ajdovščina, v 2. volilni enoti, v 4. volilni enoti in v 5. volilni enoti,
– štirje direktni mandati SD – Socialni demokrati in sicer: v 1. volilni enoti, v 2. volilni enoti, v 4. volilni enoti in v 5. volilni enoti.
Po izvedenem preračunu mandatov v občini še kot celoti po D’HONTOVEM sistemu najvišjih količnikov, je komisija ugotovila, da so posamezne liste dobile naslednje skupno število mandatov v občini, in sicer:
Zap. št.
Ime liste
Število mandatov
1.
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
1
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
3.
ZVEZA ZA PRIMORSKO
2
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
6
5.
LEVICA
1
6.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
5
7.
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1
8.
NARODNA STRANKA DELA
1
9.
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
6
SKUPAJ
26
Na ravni občine je bilo podeljenih 26 mandatov.
Na podlagi preferenčnih glasov, ki so jih prejeli posamezni kandidati, se je spremenil vrstni red izvoljenih kandidatov na posameznih listah, in sicer:
– v 1. volilni enoti so se na 1. mesto uvrstili: Jožko Premrn iz liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, Suzana Krašna in liste DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
– v 2. volilni enoti so se na 1. mesto uvrstili: Adam Raspor iz liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, Dejan Škvarč iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS in Zvonko Vidmar iz liste SD – SOCIALNI DEMOKRATI, na 2. mesto pa sta se uvrstila: Bojan Mikuš iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS in Mitja Tripković iz SD – SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 3. volilni enoti se je na 1. mesto uvrstil Valter Polanc iz liste SD – SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 4. volilni enoti se je na 1. mesto uvrstila Andreja Škvarč iz liste SD – SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 5. volilni enoti se je na 1. mesto uvrstila Bruna Kastelic iz liste LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA, na 2. mesto pa se je uvrstila Katja Mužina iz liste LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA.
3. Izid volitev v Občinski svet Občine Ajdovščina
Komisija je na podlagi 1. in 2. točke tega poročila ugotovila, da so v Občinski svet Občine Ajdovščina izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 1
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
2.
David Koren, Gradišče 49, 5270 Ajdovščina
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3.
Nina Štrancar, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina 
LEVICA
4.
Suzana Krašna, Ulica Quiliano 5, 5270 Ajdovščina
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
5.
Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 2
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2.
Dejan Škvarč, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3.
Bojan Mikuš, Budanje 12/b, 5271 Vipava 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4.
Ivan Krašna, Budanje 127/a, 5271 Vipava
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
5.
Zvonko Vidmar, Žapuže 102, 5270 Ajdovščina
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
6.
Mitja Tripković, Na Livadi 8, 5270 Ajdovščina
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 3
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Jurko Pergar, Lokavec 158 a, 5270 Ajdovščina
STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
2.
Angel Vidmar, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina
ZVEZA ZA PRIMORSKO
3.
Janez Tratnik, Col 77 a, 5273 Col
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4.
Matjaž Bajec, Col 3 b, 5273 Col
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
5.
Valter Polanc, Predmeja 115 a, 5270 Ajdovščina
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 4
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina
ZVEZA ZA PRIMORSKO
2.
Alojzij Klemenčič, Stomaž 11 c, 5263 Dobravlje
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3.
Igor Česnik, Plače 24 a, 5270 Ajdovščina
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
4.
Marjan Vidmar, Ustje 42, 5270 Ajdovščina
NARODNA STRANKA DELA
5.
Andreja Škvarč, Skrilje 69, 5263 Dobravlje
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 5
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Dragotin Štokelj, Velike Žablje 37 c, 5263 Dobravlje
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2.
Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3.
Bruna Kastelic, Črniče 79 e, 5262 Črniče
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
4.
Katja Mužina, Selo 76 a, 5263 Črniče
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
5.
Kazimir Čebron, Brje 62, 5263 Dobravlje
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Št. 040-2/2018
Ajdovščina, dne 22. novembra 2018
Predsednica 
Lea Chiabai l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti