Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 8667.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), 3., 7., 32., 33. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) ter skladno s 143. in 152. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 s spremembami) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 38. redni seji dne 19. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen 
V Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/17) se v 1. členu doda nov drugi odstavek:
»S tem odlokom se določa tudi način vodenja katastra zbirnih in odjemnih prostorov, katastra divjih odlagališč, podelitev javnega pooblastila za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, v zvezi z javno službo. Navedene aktivnosti so povezane z javno službo, vendar niso del javne službe.«
2. člen 
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek:
»Način vodenja in financiranja vodenja katastra zbirnih in odjemnih prostorov, ekoloških otokov, zbirnih centrov in divjih odlagališč se opredeli v Tehničnem pravilniku.«
3. člen 
Za prvi stavek, prvega odstavka 9. člena se doda drugi in tretji stavek: »Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij ni del javne službe. Način financiranja stroškov za izvajanje dodeljenih javnih pooblastil se opredeli s posebno pogodbo.«
4. člen 
K 36. členu se dodajo novi tretji do šesti odstavek:
»Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine posamezne storitve tako, da se izvajalcu javne službe pokrijejo vsi stroški ravnanja s komunalnimi odpadki.
Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev. Način obračunavanja cene storitve gospodarske javne služne zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je določen s Pravilnikom za obračun storitev te javne službe.
Občina in izvajalec javne službe vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje javne službe.
Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
5. člen 
Za prvim odstavkom 40. člena, se doda še drugi:
»Način merjenja prihodkov od posebnih storitev in drugih prihodkov, ki znižujejo ceno storitve javne službe se določi s koncesijsko pogodbo.«
6. člen 
Za prvi stavek 90. člena se doda drugi stavek: »Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 63/16) ostane v veljavi.«
7. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2018-16
Šempeter pri Gorici, dne 19. aprila 2018
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti