Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2723. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik, stran 8565.

  
Na podlagi 28. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 83. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 5. člena Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96, 69/98, 81/02, 100/06, 45/10, 42/14 in 43/18) izdaja podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana Občine Kamnik,
S K L E P 
o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik 
I. 
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Črna, Duplica, Godič, Kamnik – center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Motnik, Nevlje, Novi trg, Perovo, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja vas, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.
II. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
III. 
Volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija Občine Kamnik.
IV. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2018-4/1
Kamnik, dne 20. julija 2018
Podžupan 
Občine Kamnik 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Igor Žavbi l.r.