Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2416. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe), stran 7701.

  
Občinski svet Občine Tržič je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) na 32. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe) 
1. člen
(predmet spremembe) 
S tem odlokom se sprejme 4. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za Občino Tržič (Uradni list RS, št. 35/16, 74/16, 18/17, 30/17). Spremembe in dopolnitve so prikazane v tekstualnem delu OPN.
2. člen 
(obseg spremembe) 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na pogoje umestitve objektov znotraj EUP LOK 03.
3. člen 
(posebni prostorski izvedbeni pogoji) 
V 121. členu OPN se v tabeli pri EUP LOK 03 Loka – gospodarska cona v 1) točki črta zadnji stavek in doda nova točka 4):
LOK 03 Loka gospodarska cona
IG G
(4) 
Objekti (tudi dozidave in nadzidave) morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 5,00 m. Manjši odmik je mogoč s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 3,00 m.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2018
Tržič, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.