Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2403. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina, stran 7666.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95, 51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05, 121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 60-3209/07, 45-1987/08, 83-3291/12) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 35. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina 
1. člen 
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina. Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu.
2. člen 
Svet krajevne skupnosti Kostrivnica ima enajst članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica se določijo štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
Prva volilna enota obsega območje naselij: Drevenik, Spodnja Kostrivnica in Zgornja Kostrivnica. V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Druga volilna enota obsega območje naselij: Gabrovec pri Kostrivnici, Podturn, Spodnji Gabernik in Zgornji Gabernik. V drugi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Tretja volilna enota obsega območje naselij: Brezje pri Podplatu, Kamna Gorca in Podplat. V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta.
Četrta volilna enota obsega območje naselij: Čača vas in Zagaj pod Bočem. V četrti volilni enoti se volijo trije člani sveta.
3. člen 
Svet krajevne skupnosti Sv. Florijan ima pet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sv. Florijan se določita dve volilni enoti in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti, kot sledi:
Prva volilna enota obsega območje naselja Sv. Florijan. V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Druga volilna enota obsega območje naselja Strmec pri Sv. Florijanu. V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. člen 
Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina ima devetnajst članov.
Za volitve članov Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina se določi osem volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
Prva volilna enota obsega območja: Celjska cesta – del: hišne številke: 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 36, 36a, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63 in 65, Gozdna ulica – del: hišne številke; 11, 13, 15, 17, 18 in 19, Gubčeva ulica, Linhartova ulica – del (hišne številke): 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 6a in 7, Lovska ulica, Na trati, Ob progi, Prešernova ulica, Tekačevo, Ulica Kozjanskega odreda, Žibernik – del (hišne številke): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45 in 47. V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Druga volilna enota obsega območje: Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Izletniška ulica, Kidričeva ulica – del; hišne številke 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 46a, 48, 52, 52a, 54, 56, 56a in 56b, Mladinska ulica, Strma cesta, Tavčarjeva ulica, Ulica Kozara, Ulica XIV. divizije, Vid Ivanuševa ulica in Zlatorogova ulica, Cesta na Bellevue, Cvetlični hrib, Ivanov hrib, Janina, Ločen dol, Partizanska cesta, Pod Bellevuejem, Stritarjeva ulica in Zdraviliški trg. V drugi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Tretja volilna enota obsega območja: Brestovška cesta, Cesta padlih aktivistov NOV, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica – del (hišne številke; 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 71, 71a, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81a, 82, 83, 85, 87, 87a, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 in 98), Knežec, Kot, Krpanova ulica, Kvedrova ulica, Lastine, Levstikova ulica, Na livadi, Rjavica, Sončna ulica, Sotelska cesta, Steklarska ulica, Tržišče in Ulica talcev. V tretji volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Četrta volilna enota obsega območja: Spodnje Sečovo, Tuncovec, Cerovec pod Bočem, Irje – del (hišne številke: 27a, 28, 28a, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 33a, 36, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 37, 37b, 38, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 40, 41, 41a, 42, 43, 43a, 43b, 44a, 45, 45a, 46, 46a, 46b, 47 in 48) in Zgornje Sečovo. V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta.
Peta volilna enota obsega območje: Celjska cesta – del: (hišne številke: 1, 1a 2, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 in 28a), Cesta na Boč, Gozdna ulica – del (hišne številke: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22 in 26); Plečnikova ulica, Prvomajska ulica, Ratanska vas, Slomškova ulica, Spodnja cesta, Šlandrova ulica, Tržaški hrib, Žibernik – del (hišne številke): 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 in 34; Župančičeva ulica, Linhartova ulica – del (hišne številke): 8, 8a,10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 30 in 32; Ulica Ele Peroci, Vegova ulica – del (hišne številke: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 13a), Ulica Zrinjskega. V peti volilni enoti se volita dva člana sveta.
Šesta volilna enota obsega območje: Brestovec, Prnek, Rajnkovec, Velike Rodne, Nimno, Kamence, Pristavica, Vinec. V šesti volilni enoti se volita dva člana sveta.
Sedma volilna enota obsega območja: Ceste, Gabrce, Plat, Male Rodne, Kačji dol in Topole.
V sedmi volilni enoti se volita dva člana sveta.
Osma volilna enota obsega območja: Gradiški Dol, Irje – del (hišne številke 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a, 11, 11a, 11b, 12, 13, 13a, 14, 14a, 15, 17,, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 26, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 31, 31a, 31b, 31c, 32, 33, 33b, 33c, 33d, 34, 35, 35a, 35b, 49, 49a in 50), Linhartova ulica, del (hišne številke: 7a, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Spodnje Negonje in Zgornje Negonje, Vegova ulica – del (hišne številke): 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18 in 19. V osmi volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. člen 
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvede Občinska volilna komisija.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0006/2018-02
Rogaška Slatina, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost