Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2399. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo, stran 7662.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 194. člena Zakona o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 23. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je predviden suhi bazen – zadrževalnik vode v primeru večje količine padavinske vode v povezavi z gradnjo suhega zadrževalnika Črni potok, po projektni dokumentaciji št. IV-47/14-IDP, ki jo je izdelal IZVO – VODAR d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana na nepremičninah:
– nadelu zemljišča parc. št. 676/1 v izmeri 704 m2,
– na delu zemljišča parc. št. 659/60 v izmeri 690 m2,
– na celotni parceli št. 659/116 v izmeri 81 m2,
– na celotni parc. št. 659/115 v izmeri 351 m2, vse k. o. 2015 – Gor. Logatec,
v javno korist in je v javnem interesu.
2. člen 
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Berta Menarda, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve služnostne pogodbe za izgradnjo suhega bazena – zadrževalnika vode v primeru večje količine padavinske vode v povezavi z gradnjo suhega zadrževalnika Črni potok, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-61/2016-16
Logatec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost