Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2370. Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica, stran 7626.

  
Na podlagi 189., 190., 191. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 27. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica 
1. člen 
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na tem območju.
2. člen 
Območje predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica obsega naslednje nepremičnine:
1. k.o. 2524 Trnovo, parc. št.:
29/3, 34/1, 34/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 50, 58/5, 65/2, 149/2, 150/2, 160/5, 167/13, 167/14 319/2, 319/4, 319/8, 323/1, 324/5, 408/2, 435/1, 436/1, 438/1, 441/1, 626/2, 634/2, 635/2, 638/5, 654/2, 655/2, 667/2, 674/2, 675/3, 675/4, 683/1, 683/2, 684/11, 769, 771, 786, 791, 793, 795, 796/1, 796/2, 798, 800/1, 800/2, 822/2, 825/6, 825/7, 825/27, 825/32, 825/39, 825/70, 825/76, 825/90, 825/121, 825/123, 825/148, 825/149, 825/150, 825/151, 825/152, 825/181, 825/182, 825/183, 825/186, 825/187, 825/189, 825/190, 825/191, 825/192, 825/193, 825/206, 825/209, 825/210, 825/211, 825/212, 825/225, 922/8, 971, 973/2, 975/1, 975/2, 990/1, 1422/1, 1422/7, 1422/8, 1424/1, 1424/2, 1427, 1428/1, 1428/2, 1428/3, 1428/4, 1432/1, 1435/1, 1436, 1471/2, 1473/2, 1910/3, 1917/3, 1971/14, 1971/15, 3109, 3138, 3256/1, 3257/1, 3261, 3364/1, 3364/2,
2. k.o. 2525 Ilirska Bistrica, parc. št.:
6/1, 6/3, 22/2, 27/3, 31/4, 32, 50, 67/2, 67/3, 67/6, 67/7, 86/2, 86/7, 89/1, 91/1, 451, 460/3, 460/4, 469/3, 471/2, 474/1, 496/31, 496/42, 534/1, 539/1, 649/11, 651, 653/2, 654/5, 654/7, 654/8, 664, 676/6, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 689, 690, 692/1, 692/2, 692/4, 692/5, 692/8, 692/9, 694/5, 695/2, 708/3, 732/25, 732/49, 732/50, 732/65, 732/68, 732/78, 733/1, 733/2, 735, 738/1, 738/2, 740, 746/1, 756, 761/1, 765, 925/4, 925/7, 925/8, 925/9, 925/10, 929/2, 929/3, 929/5, 929/6, 935/3, 936, 937, 942, 952/5, 993/1, 993/2, 995/1, 997/1, 1051/3, 1827/2, 1828/2, 1834/1, 1837, 1838, 1058/2, 1059, 1060/3, 1060/4, 1060/6, 1068/10, 1094/2, 1094/6, 1094/7, 1094/8, 1095/62, 1095/63, 1109/5, 1116, 1124/4, 1124/5, 1124/7, 1124/15, 1124/17, 1124/18, 1124/19, 1124/21, 1124/22, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668/1, 1668/2, 1671, 1673/1, 1673/2, 1674, 1675, 1676, 1677, 1682, 1683, 1759, 1766, 1767, 1790, 1795, 1807, 1808, 1839, 1849, 1870, 1900, 1902, 1948/1, 1948/2, 1952, 1963,
3. k.o. 2523 Topolc, parc. št.:
799/1, 1143/72, 1143/74, 1143/75, 1143/221, 1143/222, 1145/14, 1146, 1147, 1148, 1149/5, 1149/8, 1150/2, 1157/2, 1167/105, 1722/2, 1722/3,
4. k.o. 2508 Snežnik, parc. št.:
1665/1, 1665/4, 1669/1, 1744/1, 1744/2, 1744/3, 1744/4, 1744/5, 1744/6, 1835, 1853, 1854, 1855, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1857, 1858, 1859, 1865, 1866/1, 1866/2, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1873/1,
5. k.o. 2510 Koritnice, parc. št.:
2006, 2020/1, 2020/2, 2020/3, 2022, 2023/1, 2023/2, 2513,
6. k.o. 2509 Bač, parc. št.:
2547,
7. k.o. 2517 Prem, parc. št.:
1486/1, 1486/2,
8. k.o. 2548 Novokračine, parc. št.:
35/1, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 323/19, 1105, 1106/1, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/2, 1115/4, 1115/5, 1115/6, 1115/8, 1115/9, 1116/1, 1299/2, 1299/3, 1299/4,
9. k.o. 2547 Sušak, parc. št.:
836,
10. k.o. 2536 Sabonje, parc. št.:
92/362,
11. k.o. 2578 Podbeže, parc. št.:
686/5,
12. k.o. 2527 Jasen, parc. št.:
671/1, 674/1,
13. k.o. 2565 Pregarje, parc. št.:
575/3, 575/7, 575/8, 580/3, 581/3, 584/7, 585/7,
14. k.o. 2511 Knežak, parc. št.:
376/2, 378/2, 378/3, 2708/3,
15. k.o. 2567 Huje, parc. št.:
703/1, 703/2, 703/3, 704, 705/1, 705/2, 706, 932,
16. k.o. 2564 Rjavče, parc. št.:
284/2, 285/2, 776,
17. k.o. 2521 Čelje, parc. št.:
2/4, 3/4, 3/5, 4/1, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26/2, 27, 451/5, 766/3,
18. k.o. 2577 Hrušica, parc. št.:
3739/2, 3740, 3741/1, 3742/1, 3744/1, 3747/6, 3749/1, 3749/4, 3750/1, 3750/2, 3750/5, 3750/6, 3750/7, 3750/8, 3751/3, 3751/4, 4337, 4338/1,
19. k.o. 2579 Podgrad, parc. št.:
183/3, 183/42, 203, 211/1, 211/2, 211/3, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 214, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 223/1, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2,
20. k.o. 2546 Zabiče, parc. št.:
336/22, 336/23, 336/24, 336/26,
21. k.o. 2545 Podgraje, parc. št.:
1565,
22. k.o. 2526 Vrbovo, parc. št.:
1127/1, 1127/6, 1129/2, 1130/1, 1132/2, 1133/2, 1137/3, 1137/4, 1138, 1139/1, 1139/2, 1142, 1143, 1144/2, 1149/5, 1483/2, 1503/1, 1503/2, 1503/7, 1503/8, 1503/9, 1503/11, 1503/12, 1503/13, 1503/14, 1503/15, 1503/17, 1503/20, 1503/21,
23. k.o. 2535 Harije, parc. št.:
43,
24. k.o. 2519 Ostrožno brdo, parc. št.:
852/72, 852/73.
3. člen 
Postopek uveljavljanja predkupne pravice občine na nepremičninah iz 2. člena tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora.
4. člen 
O uveljavljanju predkupne pravice po tem odloku odloča župan občine v rokih in na način iz 3. člena tega odloka na podlagi mnenja strokovne službe občinske uprave.
Predkupno pravico lahko občina uveljavi pod naslednjimi pogoji:
– da so v proračunu občine za tekoče leto zagotovljena ustrezna denarna sredstva za odkup nepremičnin,
– da se ponujena cena za odkup nepremičnin giblje v okvirih povprečnih cen nepremičnin v Občini Ilirska Bistrica,
– da je v času odločanja o predkupni pravici v veljavi ustrezni planski akt, s katerim se ureja območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka.
5. člen 
Za območja predkupne pravice po tem odloku strokovna služba občinske uprave pri pristojnih cenilcih pridobi podatke o povprečni ceni zemljišč v občini.
6. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
7. člen 
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za vse vloge strank o uveljavljanju predkupne pravice, če so bile vložene pred uveljavitvijo tega odloka in niso bile rešene do njegove uveljavitve.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 1/2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 9/2009),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 3/2011),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 62/15).
9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017
Ilirska Bistrica, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost