Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1614. Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji, stran 5108.

  
Na podlagi 7., 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) je Občinski svet Občine Litija na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) na 20. redni seji dne 18. 4. 2018 ter Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) na 19. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni meja med občinama Litija in Šmartno pri Litiji ter meje naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica.
2. člen 
Meja med občinama Litija in Šmartno pri Litiji ter meje naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica se spremenijo tako, da se območje v obsegu parcel (zemljišča z objekti) št. 565/6, 565/9 in 565/10, vse k. o. 1841 Velika Goba, naselje Ljubež v Lazih, ter območje parcel (zemljišča z objekti) št. 2451/3, 2451/5, 2452/3, 2452/1 in 2453, vse k. o. 1845 Moravče, naselje Nova Gora, izvzame iz območja Občine Litija in se priključi Občini Šmartno pri Litiji, naselju Cerovica.
3. člen 
Grafični prikaz nove meje med občinama Litija in Šmartno pri Litiji ter novih mej naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica je razviden iz elaborata »Sprememba meje med občinama Litija in Šmartno pri Litiji« in je sestavni del tega odloka.
4. člen 
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira spremembo podatkov o območju občin Litija in Šmartno pri Litiji ter območju naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica.
5. člen 
Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in stroški njihove namestitve bremenijo lastnike stavb.
Stroški pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo posameznike, ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno prebivališče na obravnavanem območju, ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež.
6. člen 
Ta odlok bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen po tem, ko ga bosta v enakem besedilu sprejela občinska sveta obeh občin.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/2016
Litija, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.
Št. 021-01/2009
Šmartno pri Litiji, dne 6. februarja 2018
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost