Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1323. Sklep o dopolnitvi Sklepa o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode, stran 4347.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 6., 9., 10. in 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16), 10.a člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/15 in 74/16), 1. in 25. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/17), Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 32/17) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 27. seji dne 18. aprila 2018 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode 
1. člen 
S tem sklepom se potrdijo dodatne cene storitev pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Medvode navedene v Ceniku storitev na pokopališčih v Občini Medvode, ki je sestavni del Sklepa o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 32/17) kot Priloga 1.
2. člen 
Cenik začne veljati osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-43/2017-5
Medvode, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.
Priloga 1
Dopolnitev cenika pokopaliških storitev v Občini Medvode
CENA Z DDV
Najem grobnega mesta v stenski zidni niši na pokopališču Preska
1200 EUR /enkratno
Grobnina za grobno mesto v stenski zidni niši na pokopališču Preska
10,00 EUR/leto