Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

966. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka, stran 2883.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7., 16. in 83. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 14. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka 
1. člen 
V 4. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10, 96/11) se na koncu 9. točke ».« spremeni v »,«, doda se 10. točka, ki se glasi:
»10. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«.
2. člen 
V 5. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč,«.
3. člen 
V 5. členu se črta 3. točka. Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta točka se preštevilčijo v tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo in osmo točko.
4. člen 
V prvem odstavku 7. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pokopališča, pokopališki objekti in druga pokopališka infrastruktura,«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-14/2017
Pivka, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti