Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

755. Soglasje k določitvi cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2017 v Občini Beltinci, stran 2244.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 22. redni seji dne 16. 3. 2017 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2017 v Občini Beltinci 
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 znašala:
Cena od ponedeljka do sobote v EUR/efekt. uro
Cena nedelja, praznik v EUR/efekt. uro
Ekonomska cena PND
16,18
17,83
Subvencija občine za vodenje, koordiniranje (100 %)
2,21
2,21
Cena neposredne storitve pomoči-oskrbe 
13,97
15,62
Subvencija iz proračuna države (javna dela)
0,32
0,32
Subvencija občine za neposredno oskrbo (50 %)
6,99
7,81
Prispevek uporabnika za neposredno oskrbo 
6,66
7,49
V ekonomsko ceno socialne storitve Pomoč družini na domu so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 13,79 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oziroma 15,62 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih) ter stroški strokovnega vodenja v višini 2,21 EUR/ efektivno uro – v obeh terminih.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve Pomoč družini na domu do uporabnikov storitve se določi cena v višini 6,98 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma 7,81 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih (50 % cene storitve neposredne oskrbe).
Razliko do polne cene storitve Pomoč družini na domu – 16,18 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma 17,83 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih, priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 6,99 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma v višini 7,81 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih, in sicer za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50 % subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 2,21 EUR/efektivno uro, kar je 100 % subvencija za stroške vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
Z ozirom na to, ker v danem primeru znaša subvencioniranje neposredne socialne oskrbe s strani Republike Slovenije v višini 0,32 EUR/efektivno uro, znaša cena storitve te neposredne oskrbe za uporabnika 6,66 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oziroma 7,49 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih.
3. člen 
Izvajalcu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve Pomoč družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe oziroma aneksa in izdanih računov.
Št. 032-1/2017-22/241/VI
Beltinci, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost