Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1619.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 16. februarja 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen
Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 55/10 in 52/12) se spremeni in dopolni.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Plače profesionalnih funkcionarjev občine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec skladno s predpisi, ki urejajo sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju.
(2) Plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnih funkcionarjev občine ter članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih članov organov občine in drugih delovnih teles se izplačujejo mesečno po nastanku obveznosti za pretekli mesec v skladu z zakonom, ki določa plačilne roke v breme državnega in občinskih proračunov.
(3) Prejemki, določeni v 12. členu pravilnika, se izplačajo v skladu s predpisi, ki veljajo za uslužbence občinske uprave.«
3. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-07-0001/2017
Žalec, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost