Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2933. Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Črnomelj, stran 8334.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 23. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Črnomelj 
1. člen 
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 49/92) se razveljavi.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2017
Črnomelj, dne 18. oktobra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.