Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2932. Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica, stran 8333.

  
Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica 
1. člen 
V Odloku o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica (Uradni list RS, št. 26/11) se spremeni 19. člen, ki se glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok na podlagi izpolnjevanja kriterijev, ki jih vlagatelj izpolnjuje na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Komisija odloča na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
Kriterij
Št.  točk
1
Prebivališče 
– Otrok in eden od staršev/skrbnikov ima, na zadnji dan roka za oddajo vloge, stalno prebivališče na območju Občine Cerknica 
– ali otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev/skrbnikov, na zadnji dan roka za oddajo vloge, stalno ali začasno prebivališče na območju Občine Cerknica
70
2
Otrok z razvojnimi in drugimi zdravstvenimi težavami 
– potrdilo o oddaji popolne vloge za začetek postopka o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami 
– mnenje multidisciplinarnega tima, ki otroka obravnava, da je zaradi otrokovih (razvojnih) težav nujna vključitev v vrtec 
– odločba Centra za socialno delo o pravici do dodatka za nego otroka, ki mora biti veljavna na dan, ki je v razpisu določen za sprejem otrok v vrtec
40
3
Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo
30
4
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa med šolskim letom ni bil sprejet v vrtec Martin Krpan Cerknica, zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta
50
5
Otrok staršev, ki imajo enega ali več sorojencev že vključenih v vrtec Martin Krpan Cerknica, razen 
– ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let in vključujejo otroka, ki na dan, ki je v javnem razpisu/pozivu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec, dopolni starost najmanj 11 mesecev in zanj starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta za polni delovni čas
10
6
Vloga oddana za Vrtec Martin Krpan Cerknica istočasno za dva ali več otrok iz iste družine, kjer 
– oba ali vsi otroci na dan, ki je v javnem razpisu/pozivu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec dopolnijo starost najmanj 11 mesecev in 
– starši za nobenega od otrok, ki ga vključujejo ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta za polni delovni čas 
10
7
Število otrok v družini 
vsak otrok 5 točk
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2011
Cerknica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti