Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2929. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017, stran 8331.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. seji dne 20. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve v višini 50.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2016, in sicer za:
– odpravo posledic neurja v Gaberjah in izboljšanje pretočnosti kanaliziranega vodotoka;
– pripravo dokumentacije kanaliziranja zalednih vod v vasi Selo;
– operativne stroške ob intervencijah;
– odpravo posledic naravnih nesreč na javnih objektih in infrastrukturi.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-8/2017
Ajdovščina, dne 24. oktobra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.