Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2240. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 6371.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 14. seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
1. člen 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejeme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Občina Žiri bo izvedla postopek izbire izvajalca storitev oziroma dobavitelja blaga za izvedbo ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na podlagi predpisov s področja javnega naročanja v posameznem letu, po prejemu sredstev iz državnega proračuna.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se neporabljeni del prenese kot namenski prihodek v proračun prihodnjega leta.
3. člen 
Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire so predvsem:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– vzdrževanje gozdnih robov,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– nabava in postavitev prometnih znakov za opozarjanje na divjad ali preventivnih silhuet divjadi,
– izvajanje čistilnih akcij,
– evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč,
– izobraževanje širše javnosti z opremljanjem poučnih objektov s področja lovstva, trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali varovanja okolja,
– ukrepi za ohranjanje naravnega bogastva,
– čiščenje in vzdrževanje vodotokov in barjanskih jarkov.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2013-1
Žiri, dne 24. septembra 2013
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost