Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1496. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, stran 4123.

  
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – upb, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. seji dne 25. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 106/12, 9/16 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni 16. člen tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, ki mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti izvedbo nujnih vzdrževalnih del na teh cestah najmanj v obsegu, kot je določen z Zakonom o cestah.«
2. člen 
V drugem odstavku 17. člena se črta besedna zveza »oziroma krajevna skupnost«.
3. člen 
Spremenita se naslov poglavja VII in prvi odstavek 27. člena, ki se glasita:
»VII. NADZOR 
27. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.«
4. člen 
Ta odlok se objavi v objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 34300-55/1999
Ajdovščina, dne 26. maja 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost