Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1495. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III, stran 4123.

  
Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III 
1. člen 
S tem odlokom preneha veljati Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III (Uradni list RS, št. 91/07, v nadaljevanju: LN Grivče III), ki ga je izdelal Castrum d.o.o. Ajdovščina, v maju 2007 pod številko 19/2005.
LN Grivče III preneha veljati na celotnem ureditvenem območju.
2. člen 
Območje iz drugega odstavka prvega člena se vključi v ureditveno območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/98, Uradni list RS, št. 96/04, 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11, 14/12; v nadaljevanju: Odlok o PUP-ih), kot stavbno zemljišče, namenjeno individualni stanovanjski gradnji.
Za celotno ureditveno območje se na podlagi 10. člena Odloka o PUP-ih izdela dispozicija pozidave.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-170/02
Ajdovščina, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost