Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1238. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica, stran 3477.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 14. redni seji dne 21. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica 
I. 
7. člen odloka se na novo glasi:
»7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opis opremljenosti 
Število točk
a) vodovod 
15
b) električno omrežje 
8
c) javna kanalizacija 
15
d) telefonsko omrežje 
8
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opis opremljenosti 
Število točk
e) ceste:
– v makadamski izvedbi
10
– v asfaltni izvedbi
15
« 
II. 
Spremeni se 8. člen odloka, in sicer se na novo glasi:
»8. člen
Namembnost stavbnega zemljišča:
Glede na namembnost uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjski namen uporabe (objekti ali deli objektov za stalno stanovanje),
– na stavbna zemljišča za poslovno in gospodarsko dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),
– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe (objekti za počitniško uporabo – vikendi in stanovanjski objekti za občasno rabo).
Stavbna zemljišča glede na namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Vrsta namembnosti
Lega
I. območje
II. območje
A) Stanovanjski namen uporabe 
70
50
B) Poslovna in gospodarska dejavnost
(poslovni in proizvodni nameni) 
140
100
C) Počitniški namen uporabe (vikendi) 
350
350
in stanovanjski objekti za občasno uporabo
D) Nezazidano stavbno zemljišče
– na stanovanjskem področju
8
4
– na poslovno gospodarskem področju
10
8
« 
III. 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0003/2017/4
Osilnica, dne 21. aprila 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti