Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

319. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 1080.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 9. redni seji dne 3. februarja 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlogElaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2016.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
2,6603
2
20 < DN < 40
3
7,9809
3
40 ≤ DN < 50
10
26,6030
4
50 ≤ DN < 65
15
39,9045
5
65 ≤ DN < 80
30
79,8090
6
80 ≤ DN < 100
50
133,0150
7
100 ≤ DN < 150
100
266,0300
8
150 ≤ DN
200
532,0600
– vodarino
– normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5684 EUR/m³
– prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,8526 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.
2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1. odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,4621
2
20 < DN < 40
3
4,3863
3
40 ≤ DN < 50
10
14,6210
4
50 ≤ DN < 65
15
21,9315
5
65 ≤ DN < 80
30
43,8630
6
80 ≤ DN < 100
50
73,1050
7
100 ≤ DN < 150
100
146,2100
8
150 ≤ DN
200
292,4200
– ceno storitve, ki znaša 0,1631 EUR/m³.
2.2. odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,4152
2
20 < DN < 40
3
1,2456
3
40 ≤ DN < 50
10
4,1520
4
50 ≤ DN < 65
15
6,2280
5
65 ≤ DN < 80
30
12,4560
6
80 ≤ DN < 100
50
20,7600
7
100 ≤ DN < 150
100
41,5200
8
150 ≤ DN
200
83,0400
– ceno storitve, ki znaša 0,0882 EUR/m³.
2.3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,2680
2
20 < DN < 40
3
0,8040
3
40 ≤ DN < 50
10
2,6800
4
50 ≤ DN < 65
15
4,0200
5
65 ≤ DN < 80
30
8,0400
6
80 ≤ DN < 100
50
13,4000
7
100 ≤ DN < 150
100
26,8000
8
150 ≤ DN
200
53,6000
– ceno storitve, ki znaša 0,3592 EUR/m³.
2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,7271
2
20 < DN < 40
3
5,1813
3
40 ≤ DN < 50
10
17,2710
4
50 ≤ DN < 65
15
25,9065
5
65 ≤ DN < 80
30
51,8130
6
80 ≤ DN < 100
50
86,3550
7
100 ≤ DN < 150
100
172,7100
8
150 ≤ DN
200
345,4200
– ceno storitve, ki znaša 0,2650 EUR/m³.
2.5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,1479
2
20 < DN < 40
3
0,4437
3
40 ≤ DN < 50
10
1,4790
4
50 ≤ DN < 65
15
2,2185
5
65 ≤ DN < 80
30
4,4370
6
80 ≤ DN < 100
50
7,3950
7
100 ≤ DN < 150
100
14,7900
8
150 ≤ DN
200
29,5800
– ceno storitve, ki znaša 0,0345 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 24-SU/2015 z dne 7. 5. 2015 in na njegovi podlagi sprejeti ceniki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2016.
Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. 5-SU/2016
Ljubljana, dne 3. februarja 2016
Zoran Janković l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost