Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2830. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica, stran 9159.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16) se v prvem odstavku 4. člena 8. in 9. točka spremenita tako, da se glasita:
»8. pokopališka dejavnost in zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,«.
2. člen 
V 10. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 9. točke prvega odstavka 4. člena.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-2
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti