Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2698. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1, stran 8808.

  
Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 14. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1 (Uradni list RS, št. 47/16) se v prvem odstavku 6. člena črta prva alineja.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se črta peta alineja.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 116
Ankaran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 81 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02 e 8/03 – corr. e 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella quattordicesima seduta ordinaria del 27/9/2016, ha approvato il
D E C R E T O 
sulle modifiche al Decreto sui provvedimenti provvisori per garantire la salvaguardia dell'assetto territoriale, in base alla Deliberazione d'avvio di stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano per i comprensori KC-7 (parti rimanenti), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (parte occidentale), KS-5, KS-6 (parte della zona) in KTB-1
Articolo 1 
Nel Decreto sui provvedimenti provvisori per garantire la salvaguardia dell’assetto territoriale, in base alla Deliberazione d’avvio di stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano per i comprensori KC-7 (parti rimanenti), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (parte occidentale), KS-5, KS-6 (parte della zona) in KTB-1 (Gazzetta ufficiale della RS, n° 47/16) nel primo comma dell’articolo 6 si cancella il primo alinea.
Articolo 2 
Nel primo comma dell’articolo 7 si cancella il quinto alinea.
Articolo 3 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 116
Ancarano, 27 settembre 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti