Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

347. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati, stran 725.

Na podlagi tretjega odstavka 21.a člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati
1. člen
V Uredbi o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati (Uradni list RS, št. 33/13) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za večjo motnjo in nestabilnost na trgu iz točke b) prvega odstavka tega člena se šteje veliko in nenadno zmanjšanje oskrbe s surovo nafto ali naftnimi derivati v Evropski uniji ali v državi članici, ki je ali ni privedlo do dejanske mednarodne odločitve o dajanju zalog v promet in traja več kot teden dni.«.
2. člen
V 4. členu se na začetku odstavka doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ministrstvo pripravi in redno vzdržuje načrt ukrepov, ki določa postopke in merila za pripravo predlogov ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki se sprejmejo v primeru manjših ali večjih motenj in nestabilnosti na trgu.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-1/2015
Ljubljana, dne 12. februarja 2015
EVA 2014-2130-0053
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti