Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015

Kazalo

2606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica, stran 7448.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 7. seje dne 30. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št. 1/2008, 9/2009, 3/2011)
1. člen
V 2. členu se točka 32.) dopolni tako, da se doda nepremičnina parc. št. 2708/3, k.o. Knežak.
2. člen
V 2. členu se točka 36.) dopolni tako, da se doda nepremičnina parc. št. 766/3, k.o. Čelje.
3. člen
V 2. členu se na koncu doda nova točka 43.), ki se glasi:
»43.) območje IB5-Z10-PUP, namenjeno za zelene površine, del območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 732/50, 732/52, 7332/65. Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05, 57/11 – popr).«
4. člen
V 2. členu se na koncu doda nova točka 44.), ki se glasi:
»44.) območje IB5-Z6-PUP namenjeno za zelene površine, ki obsega nepremičnino v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 708/3. Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05, 57/11 – popr).«
5. člen
V 2. členu se na koncu doda nova točka 45.), ki se glasi:
»45.) območje naselja Harije IB1-11S-PUP namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnino v k.o. Harije, parc. št. 43/0. Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05, 57/11 – popr).«
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-14/2005
Ilirska Bistrica, dne 30. julija 2015
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost