Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015

Kazalo

207. Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje, stran 481.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13 in 74/14 – odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/06), 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 20. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje
1. člen
V Odloku o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13) se tretji odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Lastniki in najemniki zemljiških parcel ter funkcionalnih zemljišč, ki ležijo na območju Občine Kočevje, morajo zlagati drva, druga kuriva ali gradbeni material tako, da so primerno zložena in pokrita s pregrinjalom temnejše barve, tako da ne kazijo zunanjega izgleda naselja oziroma soseske.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012-2100
Kočevje, dne 21. januarja 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.